Konstgräsplanen som ny byggs i Röstånga blir den fjärde i Sverige som byggs med en särskild typ av miljövänlig och biologiskt nedbrytbar granulat, istället för gummigranulat.

Konstgräsplanen som ny byggs i Röstånga blir den fjärde i Sverige som byggs med en särskild typ av miljövänlig och biologiskt nedbrytbar granulat, istället för gummigranulat. Foto: Unisport

Konstgräsplan blir grönare med biogranulat

Miljön i fokus när Röstånga IS bygger ny träningsplan

RÖSTÅNGA. När du hör ordet konstgräsplan tänker du kanske på miljöfarlig gummigranulat. Men den nya träningsplanen, som håller på och byggas vid Odenvallen i Röstånga, är bland de första i Sverige med en särskild typ av växtbaserad, biologiskt nedbrytbar granulat. Den kommer från ett företag med bas i Landskrona.

Av
Jonas Lundin

Bara i Sverige finns det över 1000 konstgräsplaner, enligt Naturvårdsverket byggs det ungefär 100 nya planer varje år. Traditionellt har konstgräsplaner byggts med gummigranulat som fyllnadsmaterial. Det diskuteras ofta om det är så bra hälso- och miljömässigt. I början av sommaren kom det till exempel en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, som tog upp spridningen av mikroplatser från lekplatser och idrottsanläggningar. Studien hade tittat på lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi, konstgräsplaner och ridanläggningar i ett 20-tal större kommuner. Mätningar i dagvattenbrunnar nära anläggningarna visade på höga halter av mikroplaster. Mikroplast är små plastpartiklar, mindre än fem millimeter stora, som kan binda miljögifter och tas upp av vattenlevande djur som tror att de är föda.

Men den konstgräsplan som Röstånga IS nu låter bygga vid Odenvallen i Röstånga innehåller granulat som är helt biologiskt nedbrytbar. Det är Landskronaföretaget Unisport som installerar konstgräsplanen med granulatet ”Saltex BioFill”. Enligt företagets hemsida är det ”världens första 100% växtbaserade ifyllnadsgranulat som är industriellt processat”. Granulatet utvinns ur sockerrör och är därför helt organiskt och komposterbart.

– Detta är fjärde planen vi bygger i Sverige med BioFill som granulat, säger Andreas Jakobsson, affärsområdesansvarig konstgräs på Unisport.

Granulatet är relativt nytt, berättar han. Förutom planerna i Sverige, har företaget byggt sju stycken planer i Norge med det biologiskt nedbrytbara granulatet, tre stycken i Finland och en i Holland.

– Vi har en egen utvecklingsavdelning som sitter och arbetar med detta, hur vi kan göra konstgrässystemet bättre, både ur spelegenskaper och miljösynpunkt, säger Andreas Jakobsson.

Det finns också konstgräsplaner som inte innehåller något granulat alls, utan bara sand. Men om man inte använder granulat alls, så blir underlaget halare, vilket ökar skaderisken hos spelarna, berättar Andreas Jakobsson.

– BioFill är gjort av mjölksyra, som man utvinner från sockerrör exempelvis. Det är ett helt organiskt, miljöanpassat och fossilfritt ifyllnadsgranulat för konstgräs.

Att välja en miljövänlig konstgräsplan var ett medvetet val från klubbens sida, även om det innebar att träningsplanen blir dyrare än först tänkt, berättar Birgitta Rydén, ordförande i Röstånga IS.

– Från början var det en standardträningsplan som diskuterades, men det senaste året bestämde vi oss för den miljöanpassade granulaten, just för att komma ifrån den diskussionen. Miljön är viktig för oss. Vi i Röstånga bor nära naturen, vi bor mitt i en nationalpark och därför är det viktigt att hitta ett fungerande samspel mellan oss, säger hon.

Även om granulaten är biologiskt nedbrytbar, så gör klubben åtgärder för att fånga upp den granulat som riskerar komma utanför planen. Bland annat kommer ytorna runt planen anpassas till omgivande mark så att granulaten kan samlas upp, vid varje dagvattenbrunn kommer det att finnas ett filter som fångar upp granulaten som kommit ner i dräneringssystemet, så kallade granulatfällor, och det kommer finnas borstar för att spelare ska kunna få bort så mycket granulat som möjligt innan de lämnar planen.

Miljövänligt granulat som används vid bygget av konstgräsplanen i Röstånga.

Miljövänligt granulat som används vid bygget av konstgräsplanen i Röstånga. Foto: Unisport.

En annan miljöaspekt är att en träningsplan i Röstånga gör så att alla ledare, föräldrar och aktiva spelare slipper åtskilliga transporter av barn och ungdomar under den mörka årstiden, berättar hon.

Till hösten är det tänkt att träningsplanen ska stå klar.

– Röstånga IS har en duktig projektledare, Mattias Larsson, som koordinerar och följer bygget. Vi håller tidsplanen och till hösten ska den nya träningsplanen vid Odenvallen i Röstånga vara klar. Vi planerar att ha en invigningsfest i november, berättar Birgitta Rydén.

Till bygget av träningsplanen, som kostar cirka 5,9 miljoner kronor, kommer bidrag främst från Allmänna arvsfonden (3,3 miljoner kronor). Men även bidrag från Svalövs kommun (2 miljoner kronor) och Svenska fotbollförbundet (35 000 Euro, vilket i dagsläget motsvarar ungefär 376 000 kronor), har gjort det möjligt.

Publicerad 02 September 2019 11:12