Patienten hade gul ögonvita och gul hud. De borde fått läkaren på vårdcentralen att inse att det kunde röra sig om en allvarlig sjukdom, enligt Ivo.

Patienten hade gul ögonvita och gul hud. De borde fått läkaren på vårdcentralen att inse att det kunde röra sig om en allvarlig sjukdom, enligt Ivo. Foto: Adobe stock

Patient med gul hud fick inget svar – hade cancer

Nu kritiseras vårdcentralen för passivitet

LANDSKRONA.

Nu kritiseras Vårdcentralen centrum för att de borde insett att en patients gulsot kunde vara symptom på en allvarligare sjukdom. Patienten som mådde mycket dåligt sökte efter tre veckor vård på akuten och fick senare veta att hon hade cancer. Under tre veckor pendlade hon mellan liv och död.

Av
Felix Alnemark

Kvinnan sökte vård på grund av hon kände sig sjuk och hade symptom på gulsot. Hon fick veta att svar på de blodprover som togs skulle komma på posten.

Men svaren uteblev och patienten sökte efter tre veckor vård på akuten då hon mådde allt sämre och fick allt mer gul hud och gula ögonvitor. Efter att ha utretts kom svaret, cancer.

Enligt kvinnan, som gjorde anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg, blev hon inlagt under tre veckor och pendlade mellan liv och död.

Nu kritiseras vårdcentralen av Ivo. Gulsot är ett ovanligt symptom som oftast är tecken på en allvarligare sjukdom. Enligt Ivo fanns ingen anledning att påbörja en utredning inom primärvården utan patienter med gulsot utreds oftast på sjukhus. Vårdcentralen kritiseras också för brister i journalföringen.

Enligt kvinnans anmälan fick hon operera bort flera organ på grund av en cancertumör.

Publicerad 02 September 2019 15:34