Lekplatsen västerifrån. Flera olika markunderlag, sittytor, sandlådor, studsmattor och rutschkanor är några av de saker som syns i den visionsbild som nu släppts.

Lekplatsen västerifrån. Flera olika markunderlag, sittytor, sandlådor, studsmattor och rutschkanor är några av de saker som syns i den visionsbild som nu släppts. Illustration:Cowi

Så blir stans största lekplats

Nästa sommar ska den stå klar vid Emaljgatan

LANDSKRONA.

Villor, nya gator och en testombyggnad av höghuset Koppargården 1A/1B. Det är omfattande planer som kommunen och kommunala Landskronahem har för Karlslund/Norrestad. I planerna ingår även stans största lekplats som ska stå klar nästa sommar.

Av
Per Eeg-Olofsson

Platsen för den nya lekplatsen blir norr om Emaljgatan, där det idag finns en stor outnyttjad yta på grund av tidigare rivningar i området. Under nästa sommar ska den ytan, åtminstone delvis, vara fylld av en ny lekplats är tanken, en lekplats som blir kommunens största.

– Den blir 6500 kvadratmeter ungefär, säger kommunens stadsmiljöchef Tora Broberg.

Det kan man jämföra med en annan relativt nyanlagd lekplats i Landskrona, den vid Bastion Banér på Citadellet som öppnade i december förra året.

– Den är ungefär 1000 kvadratmeter stor.

Den framtida lekplatsen är indelad i zoner som passar barn i olika åldrar. Mellan området med studsmattor, sandlådor och rutschkanor finns en ”äventyrsskog”, och i den östra änden en parkourbanan.

Den framtida lekplatsen är indelad i zoner som passar barn i olika åldrar. Mellan området med studsmattor, sandlådor och rutschkanor finns en ”äventyrsskog”, och i den östra änden en parkourbanan. Planskiss: Tengbom arkitekter

Parkourbana, trädäck i flera nivåer, kickbikebana, gungor, rutschkanor, ”äventyrsskog”, studsmattor och grillplats är några av de saker som kommer finnas på lekplatsen som delas in i två zoner, en för de yngsta barnen och en för de lite äldre.

Barn och unga har kunnat lämna önskemål vid flera tillfällen.

– Vi har gått ut till alla fritidshem i kommunen och det var sex som nappade, säger Tora Broberg.

Barnen på fritidshemmen har fått besök, där de fritt kunnat lämna önskemål om vad de vill ha på en lekplats. Andra önskemål har lämnats när det varit dialogmöten på området, och av deltagarna i LAB:s fritidsverksamhet för unga tjejer.

– Det är många önskemål om platser att ”hänga” på, och särskilt tjejer önskar sig en plats där man kan spela musik, sjunga och dansa, berättar Tora Broberg.

Lekplatsen från väster. Bredvid lekplatsen ska det ligga en parkourbana är tanken, för både äldre barn och vuxna.

Lekplatsen från väster. Bredvid lekplatsen ska det ligga en parkourbana är tanken, för både äldre barn och vuxna. Illustration:Cowi

När kommuner bygger större lekplatser är det ofta populärt att göra det efter ett tema, som Sagolekplatsen vid stadsbiblioteket i Malmö, eller ”Prinsessor och drakar” på Drottninghög i Helsingborg. Karlslunds nya, stora, lekplats får dock inte något tema.

– Det har funnits tankar på ett tema. Men när det kom in så mycket önskemål så tyckte vi det var viktigare att få ihop det som unga vill ha på platsen än att följa ett tema, säger Tora Broberg.

Kommunen hoppas att den nya lekplatsen ska locka barn och vuxna inte bara från närområdet, utan även från resten av staden och byarna. Karlslund/Norrestad har av Polisens nationella operativa avdelning (NOA), pekats ut som ”särskilt utsatt”, vilket skulle kunna göra lekplatsen mindre attraktiv för barn och föräldrar utifrån.

– Jag tror att det är många som bor i Landskrona som vet att det är tryggt att vara där idag, säger Tora Broberg.

– Och ju fler anledningar vi ger folk att söka sig dit, desto större nytta för området så klart.

Den nya lekplatsen ska ligga norr om Emaljgatan. Där finns det idag stora öppna ytor på grund av tidigare rivningar i området.

Den nya lekplatsen ska ligga norr om Emaljgatan. Där finns det idag stora öppna ytor på grund av tidigare rivningar i området. Karta: Landskrona stad

Cirka 15 miljoner kronor är budgeterade för att bygga lekplatsen. Av dem kommer hälften, 7,5 miljoner kronor från statliga Boverket. Det är pengar från myndighetens ”Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden”, totalt har cirka 425 miljoner kronor beviljats i 2018 års ansökningsomgång.

Exakt när den nya lekplatsen kommer stå färdig är inte klart – men ungefär.

– Sommaren 2020 är den uppgiften vi har nu, säger Tora Broberg.

Ny lekplats vid Emaljgatan

Plats: Norr om Emaljgatan.

Storlek: Cirka 6500 kvadratmeter

Utrustning: parkourbana, sittytor, sandlådor, gungor, höga rutschkanor, lägre rutschkana, studsmattor, kickbikebana, lekkullar, ”äventyrsskog”, grillplats med mera.

Färdig: Sommaren 2020.

Publicerad 03 September 2019 14:31