Det kan bli gata/park-personalen istället för vårdpersonalen som ska dela ut kyld mat till alla hemvårdens brukare, enligt ett förslag.

Det kan bli gata/park-personalen istället för vårdpersonalen som ska dela ut kyld mat till alla hemvårdens brukare, enligt ett förslag. Foto: Adobe Stock

Förslag: Kyld mat till alla hemvårdens brukare

Föreslås delas ut av gata/park

SVALÖV. Hemvårdens brukare föreslås få kyld mat två gånger i veckan istället för varm mat sju dagar i veckan. Och dessutom levererad av gata/park-personal istället för hemvårdens personal.

Av
Jonas Lundin

Det var i våras som dåvarande kommunstyrelsen beslöt att låta förvaltningen utreda en ny metod för matdistribution inom hemvården. Bakgrunden var att matdistributionen inom hemvården ”haft betydande utmaningar att leverera varm mat till hemvårdens brukare på ett rationellt och effektivt sätt under en längre tid”. Det gjordes ett pilotprojekt med distribution av kylda måltider, så kallad ”Cook and Chill”, där gata/park tog över matdistributionen till brukare i ett avgränsat område i Svalövs tätort. Projektet föll så väl ut att projektgruppen nu föreslår att Cook and Chill införs för alla hemvårdens brukare.

– Det är en metod som används nästan överallt i Sverige, det är inte så många kommuner som har den servicen med varma måltider, säger Ida Thrane, kostchef.

Förslaget innebär leverans av kyld mat två gånger per vecka, varm mat innebär leverans varje dag.

– Fördelen som matgäst i kommunen, är att man får en lite större matsedel att välja mat ifrån. Utbudet blir mycket större. Istället för att välja på en eller två rätter har man en liten matsedel man kan välja ifrån. Man har möjlighet att välja in vid flera tillfällen, saker man tycker är extra gott, ökad valfrihet kan man säga. Man kan också bestämma själv, när på dagen man vill äta, säger Ida Thrane

Förslaget innebär också att all mathantering till hemvårdens brukare övertas av gata/park-avdelningen. Sammantaget skulle det frigöra 15 timmar per dag för omvårdnadspersonalen, enligt rapporten.

– Omvårdnadspersonalen åker ju runt och gör omvårdnadsinsatser i hela kommunen. Samtidigt som de gör det, så kör de även mat. Det är ju bättre att de koncentrerar sig på vad de ska göra, det som de är duktiga på och det är ju omvårdnad. Då kan man ändra uppdraget. Deras logistik kan ju förändras så att de slipper förhålla sig till mattiderna när maten ska ut.

Rapporten tar även upp flera miljövinster med förslaget.

– Om man inte kör ut maten sju dagar i veckan, utan man koncentrerar den på ett par dagar i veckan, så kör man ju mycket mindre, säger Ida Thrane.

Det är dock tidigast i januari 2020 som alla hemvårdens brukare skulle kunna få kyld mat leverad, under förutsättning att politikerna beslutar sig för att genomföra ändringen. Men för det krävs en investering på 845 000 kronor i Heleneborgs kök, bland annat för speciell utrustning för snabb nedkylning. För gata/parks del, så skulle kostnaden att sköta hemvårdens matdistribution bli lite drygt en miljon kronor per år, enligt rapporten.

Ärendet var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september och ska också upp i kommunstyrelsen och senare i fullmäktige.

– Vi är positiva. Vi ser det som ett bra alternativ om vi bara får kläm på uppstart, investering och drift. Vi vill ju se att vi kan leverera det som är tanken bakom det hela. Det är det goda förutsättningar till, för det är ett bra underlag gjort. Jag tror själv att detta kommer att fungera helt ypperligt, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad 05 September 2019 10:50