En utredning ska nu granska en lägre chef i Svalövs kommun, som också sitter som suppleant i styrelsen för ett företag som kommunen köpt in tjänster av. Dessutom är chefen gift med företagets ägare.

En utredning ska nu granska en lägre chef i Svalövs kommun, som också sitter som suppleant i styrelsen för ett företag som kommunen köpt in tjänster av. Dessutom är chefen gift med företagets ägare. Foto: Jonas Lundin

Kommunal chef attesterade fakturor – gift med ägaren

Nu ska kommunen utreda om chefen varit jävig

SVALÖV. En lägre chef, anställd inom Svalövs kommun, attesterade fakturor från ett företag där denne själv är styrelsesuppleant och dessutom gift med ägaren. ”Det här har vi upptäckt själva och vi har nu startat en utredning”, säger Hans Dahlqvist, utbildningschef.

Av
Jonas Lundin

Det var vid en kontroll i somras som Hans Dahlqvist upptäckte att allt inte stod rätt till, när det gäller ett konsultföretag, vars fortbildningstjänster Svalövs kommun köpt in vid flera tillfällen under de gångna åren. Det har lett till att Svalövs kommun nu startat en utredning av en lägre chef inom utbildningsförvaltningen som också är suppleant i styrelsen för konsultföretaget och gift med dess ägare. Hans Dahlqvist uppger att han inte vill föregå utredningen, men kan redan nu konstatera att vissa saker inte har gått rätt till.

– Det är ett par komponenter som vi vet inte är ok. Det är att hen beslutsattesterat fakturor till ett företag där hen själv är styrelseledamot. Hen har heller inte anmält någon bisyssla till kommunen, trots att hen sitter som styrelsesuppleant i det företaget. Jobbar du inom kommunen men har ett sidoåtagande, så måste du informera kommunen om det och kommunen måste godkänna det och så har inte skett i det här fallet, säger Hans Dahlqvist.

Han lyfter också fram brister i upphandlingsförfarandet, upphandlingar som dock inte chefen i fråga själv gjort.

Det är tjänster för ganska stora belopp som kommunen köpt in av företaget genom åren.

– Det jag tittat på är bak till 2011 och då handlar det om att vi handlat för över en miljon kronor sedan dess. Stora delar av det beloppet är då handlat i det verksamhetsområdet, säger Hans Dahlqvist.

Det skulle kunna röra sig om jäv, menar Hans Dahlqvist.

– I det fallet där hen attesterat fakturor till det företag som hen är en del av, är det sannolikt att det rör sig om en jävsituation, säger han.

Ska ni göra en polisanmälan?

– Nu ska utredningen genomföras. När det gäller konsekvenserna av vad som har hänt, så vill jag avvakta tills hela utredningen är klar.

Utredningen, som nu leds av kommunens HR-chef, hoppas han blir klar inom några veckor.

– Det är viktigt att kommuninvånarna kan lita på att vi hanterar skattepengar på ett korrekt sätt. Därför är det viktigt att vi tar reda på vad som har hänt. Inte minst för att vi ska kunna göra rätt framåt.

Jäv

Jäv är en omständighet som kan rubba förtroendet för att den som ska handlägga ett ärende är opartisk. Även om det finns jäv, behöver det inte nödvändigtvis betyda att någon är partisk. Det betyder bara att det finns en omständighet som kan utgöra en risk för partiskhet.

Jävsreglerna gäller för alla som deltar i handläggningen av ett ärende. Det innebär att inte bara den beslutande tjänstepersonen utan även den som bereder och föredrar ett ärende kan vara jävig.

Det finns olika typer av jäv: parts-, intresse- och närståendejäv, ställföreträdar- och ombudsjäv, tvåinstansjäv och generalklausulen (s.k. delikatess- eller grannlagenhetsjäv).

Källa: Skatteverkets hemsida

Publicerad 06 September 2019 15:30