Det är det rödmarkerade området som nu tillkommit på LSR:s återvinningsstation på Stuverigatan.

Det är det rödmarkerade området som nu tillkommit på LSR:s återvinningsstation på Stuverigatan. Karta: Google Maps/Lokaltidingen

Mer svängrum på LSR:s återvinningsstation

I helgen öppnar drygt 4000 extra kvadratmeter

LANDSKRONA.

LSR återvinningsstation på Stuverigatan har vuxit med drygt 4000 kvadratmeter. Förhoppningen är att det ska göra det enklare för besökare som lämnar mer material till återvinning.

Av
Per Eeg-Olofsson

Hösten här, och därmed en tid med mycket trädgårdsavfall för husägaren. Avfall som måste slängas, men det finns en hel del som drar sig för att köra till den tättrafikerade återvinningsstationen och eventuellt backa med släp. Det är något som Landskrona Svalövs Renhållningssällskap (LSR) hoppas ändra på när bolaget nu byggt ut sin återvinningscentral på Stuverigatan med drygt 4000 kvadratmeter.

Rampen, där man kör upp för att slänga materialet i containrar, är kvar. Men bredvid den, på vägen ut, har ett nytt område öppnat. Där finns FTI:s kärl för återvinning av metall, papper, plast och glas, samt tre stora betongfickor för jordmassor, grova, grenar och trädgårdsavfall.

– De är i markplan så man kan backa rakt in med bilen och lasta av, säger Mimmi Sjögren, kommunikatör på LSR.

Själva rampen har inte byggts om, men det nya området bredvid skapar ändå mer svängrum på själva rampen.

– Ja, i och med att vi tagit bort fickorna för jord och trädgårdsavfall och flyttat till det nya området. Där blev det ofta trångt med många bilar. Tidigare stod också FTI:s kärl på mitten av rampen, de är flyttade nu, berättar Mimmi Sjögren.

Publicerad 06 September 2019 16:26