Ventrafiken ser ut att få åtskilliga miljoner mindre i anslag av Region Skåne – och kanske även av kommunen. Hur det kommer påverka verksamheten återstår att se.

Ventrafiken ser ut att få åtskilliga miljoner mindre i anslag av Region Skåne – och kanske även av kommunen. Hur det kommer påverka verksamheten återstår att se. Foto: Arkiv

Ventrafik med vind i seglen får minskat bidrag

Kan bli problem när fler kan resa med Skånetrafikens periodkort

LANDSKRONA.

Från att ha gjort mångmiljonminus i årsboksluten har kommunala Ventrafiken vänt resultaten till plus. Nu går det så bra att Skånetrafiken, och därmed sannolikt även kommunen, minskar sina bidrag till rederiet. Hur och om det påverkar biljettpriserna återstår dock att se.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det går bra för Ventrafiken, som de senaste åren gjort ett överskott på mellan 5 och 6 miljoner kronor per år. Dock inte så bra att bolaget skulle klara sig utan de pengar som kommer dels från Landskrona stad, eftersom det är ett kommunalt bolag, dels från Region Skåne, eftersom Landskrona stad bedriver trafiken till Ven på uppdrag av Region Skåne. Det är Region Skåne som har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken. Biljettintäkterna står för cirka hälften av pengarna som Ventrafiken får in varje år, stödet från kommun och region för andra hälften.

Nu kommer det stödet att sänkas med åtskilliga miljoner, det framgår av ett nytt avtal som kommunen ska skriva med Region Skåne om trafiken till Ven. Avtalet godkändes av kommunstyrelsen på dess senaste möte, och nu ska det godkännas även av Region Skånes kollektivtrafiknämnd den 27 september.

Det är ett avtal som gäller i fem år, från den 1 januari i år till den 31 december 2023. Enligt avtalet sänker Region Skåne sitt anslag från 10,5 miljoner kronor per år, till 7,7 miljoner kronor per år. Bakgrunden är just att Ventrafiken gjort stora överskott de senaste åren. Hittills har kommunen och Region Skåne bidragit med hälften var av stödet till Ventrafiken.

Därför är det sannolikt, men inte beslutat, att även Landskrona stad sänker sitt bidrag till 7,7 miljoner kronor.

– Målsättningen är att vi betalar lika mycket för detta, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg till Landskronaposten/HD som först rapporterade om det nya avtalet.

Det skulle i så fall betyda att bidraget minskar från totalt 21 miljoner kronor, till 15,4 miljoner kronor.

I det nya avtalet finns även en punkt om vinstdelning. Om Ventrafiken gör mer än en miljon kronor i vinst, så minskar Region Skåne sitt anslag med hälften av överskottet nästa år.

Sedan 2015 gör Ventrafiken åter ett överskott. Nu är det så stort att Region Skåne sannolikt kommer minska sitt anslag - beslut ska tas den 27 september.

Sedan 2016 gör Ventrafiken åter ett överskott. Nu är det så stort att Region Skåne sannolikt kommer minska sitt anslag - beslut ska tas den 27 september. Foto: Arkiv

Det nya avtalet innebär dock inga omedelbara förändringar för Ventrafiken enligt VD Linus Olsson.

– Det är något som vi känt till, och vi hade ju en taxehöjning från den 1 juni i år. Det finns inga beslut om att det skulle vara aktuellt med någon ny taxehöjning.

Linus Olsson påpekar att det enligt avtalet endast är Region Skåne som sänker sitt bidrag. Om även kommunen gör det är inte klart.

– Det är i så fall information som inte vi fått del av.

Några praktiska konsekvenser av avtalet kommer dock att märkas från den 15 december. Då försvinner möjligheten att köpa enkelbiljett till Ven via Skånetrafiken, det blir enbart Ventrafikens försäljning som gäller. Samtidigt ska Ventrafikens biljettsystem moderniseras för att klara av att läsa QR-koder i Skånetrafikens app. Och då ska det gå att resa till och från Ven med alla periodbiljetter som har Skeppbron och Bäckviken inom zonen, dock ej sommarkort, seniorkort eller Öresund runt-biljett.

Det skulle kunna betyda att det nästa sommar kommer turister som vill utnyttja sitt vanliga pendlarperiodkort för en Ven-resa. Ett problem eftersom turerna ofta är fullbokade under högsäsong, och kräver Ventrafikens egen biljett med platsbokning för att garantera plats. Risken med besvikna resenärer som får vänta i timmar på en överfart finns.

En lösning skulle kunna vara att även den som har giltigt periodkort skulle kunna förboka plats via Ventrafiken, utan att för den skull tvingas köpa biljett av bolaget.

– Det är något vi håller på att titta på, om vi skulle kunna bistå med den tjänsten. Det kommer bli ganska många med periodbiljett som kan resa med oss, konstaterar Linus Olsson.

Publicerad 11 September 2019 15:01