Den bristande kapaciteten i spillvattensystemet i Teckomatorp bromsar utvecklingen av Granbo-området.

Den bristande kapaciteten i spillvattensystemet i Teckomatorp bromsar utvecklingen av Granbo-området. "Varför har man inte förespeglat detta innan?", säger Lennart Pettersson (C) med frågan riktad mot kommunen och NSVA. Karta: Svalövs kommun/Foto: Jonas Lundin/Arkiv

C: ”Allvarligt att man inte sett detta tidigare”

Kapacitetsbristen i "saftaledningen" oroar politiker

TECKOMATORP. Lennart Pettersson (C) förvånas över att varken Svalövs kommun eller NSVA sett problematiken med ”saftaledningen” tidigare. Det är i högsta grad akut, menar han.

Av
Jonas Lundin

Centerpartiet har nyligen lagt en motion till kommunfullmäktige om att låta utreda ett nytt reningsverk för Billeberga, Svalöv och Teckomatorp med omgivningar. I motionen skriver Centerpartiet att det kommit rapporter om att ”reningsverkskapaciteten i Svalöv är för liten och även att den så kallade ”saftaledningen” från Teckomatorp och Billeberga till Landskrona inte har kapacitet för en utbyggnad i den delen av kommunen.”

– Det lär vara så att det är företag i Billeberga som inte fått bygglov på grund av kapacitetsbegränsningar i ”saftaledningen”. Det är riktigt allvarligt att man inte har sett detta tidigare, att man varken från kommunen eller från NSVA:s sida har sett till att utreda förutsättningarna för den kapacitet man behöver framöver, med tanke på en viss folkökning men också en ökning av antalet företag och landsbygdsanslutna fastigheter, säger Lennart Pettersson (C).

Förslaget till detaljplan för Granbo-området i Teckomatorp medger cirka 150-200 bostäder, en utbyggnad som nu måste vänta.

– Lägger man då till Plåtslagaregatan i Teckomatorp också, så kanske det kan bli lika många till om man tar hela det möjliga området där, säger Lennart Pettersson.

Enligt Lennart Pettersson så blev han varse om problemet med kapacitetsbristen för runt 6-12 månader sedan, då han var ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det kom som en blixt från klar himmel att det var kapacitetsbrist i den här ”saftaledningen”. Man skulle titta närmare på vad det var som gjorde detta, är det så att det är fel någonstans på ledningen eller är det så att den inte är tillräckligt dimensionerad längre. Och då kan man även fråga sig varför det har blivit så hastigt? Varför har man inte förespeglat detta innan?, frågar han.

Publicerad 12 September 2019 09:25