Det är bland annat en stor personalomsättning och låg kompetens om demenssjukdomar på Attendos äldreboende på Skiftesvägen, enligt en Ivo-granskning.

Det är bland annat en stor personalomsättning och låg kompetens om demenssjukdomar på Attendos äldreboende på Skiftesvägen, enligt en Ivo-granskning. Foto: Adobe Stock

Attendos demensboende får hård kritik

Ivo har gjort särskild granskning efter anmälningar

LANDSKRONA. Lokal media har tidigare rapporterat om missförhållanden på Attendos äldreboende på Skiftesvägen. I februari fick till exempel en brukare ligga i två dagar innan det upptäcktes att hon brutit lårbenshalsen. En Ivo-granskning visar att Attendo ”inte säkerställer kvaliteten i det särskilda boendet Skiftesvägen”.

Av
Jonas Lundin

Det var 2017 som Attendokoncernen tog över driften av Skiftesvägens äldreboende från kommunen. Äldreboendet är särskilt inriktat på demenssjukdomar.

Men det har inte varit en dans på rosor. Missförhållanden på äldreboendet har flera gånger rapporterats av lokal media. Händelsen med brukarens lårbensfraktur ledde till exempel till att Landskrona stad kallade till presskonferens i början av mars. Attendo har självt gjort så kallade lex Sarah-anmälningar av sin verksamhet, liksom anhöriga. Totalt en handfull klagomål har fått Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att i början av året särskilt granska äldreboendet på Skiftesvägen, skriver HD/Landskronaposten.

I mars åkte Ivo ut för att intervjua chefer, personal och anhöriga och deltog vid en måltid. Ivo fann brister. Det handlar bland annat om personal som inte bedömdes ha kunskap att ta hand om personer med demens, hög personalomsättning, att personalen inte rapporterat viktig information och att boende inte fått vara med och bestämma, enligt HD/Landskronaposten.

Totalt sett säkerställer Attendo inte kvaliteten i det särskilda boendet, enligt Ivo:s granskning.

– Det har inte tillkommit några nya allvarliga klagomål sedan i mars, säger Niklas Mandin, regionchef på Attendo Sverige till HD/Landskronaposten.

– Vi kommer inte på något sätt att släppa detta, och överväger att åka ut igen, säger Lars Rahm regional enhetschef för bland annat äldreomsorgen på Ivo, till tidningen.

Publicerad 17 September 2019 16:05