Partier med så kallade insynsplatser i nämnder kommer framöver inte ha rätt att yttra sig i de nämnderna, enligt ett beslut som det SD-ledda styret har tagit. På måndag den 30 september lär det diskuteras på kommunfullmäktige.

Partier med så kallade insynsplatser i nämnder kommer framöver inte ha rätt att yttra sig i de nämnderna, enligt ett beslut som det SD-ledda styret har tagit. På måndag den 30 september lär det diskuteras på kommunfullmäktige.

Yttrandeförbud ska förkorta möten

Men förslaget väcker ont blod hos oppositionen

SVALÖV. Ett hot mot demokratin eller ett sätt att effektivera möten. Så kan man beskriva åsikterna kring det SD-ledda styrets beslut att ta bort rätten att yttra sig för de partier som har så kallade insynsplatser i några av kommunens nämnder, det vill säga i dagsläget V, Fi och Mp.

Av
Jonas Lundin

Så kallade insynsplatser finns i kommunstyrelsen och nämnder som inte är myndighetsnämnder, det vill säga samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Hittills har partier som inte är representerade där, ändå haft rätt att vara med på mötena, och att yttra sig och att få sin åsikt förd till protokollet. I dagsläget är det de tre småpartierna V, Mp och Fi som sitter på insynsplatserna.

Nu har det nya styret (SD, M, KD) med stöd av L, beslutat att ta bort rätten för de som har insynsplatser att få yttra sig och att få sin åsikt förd till protokollet. Bara ledamöterna ska få göra det.

Bakgrunden är att möten blivit långdragna tillställningar.

– Vi upplever att man driver opinion för länge på mötena, vilket blir mycket kostsamt i förlängningen. Man använder insynsplatsen som en opinionsbildande plats. Det blir extra kostnader för nämnderna, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

– Tittar man på insynsplatsernas protokollsanteckningar, som de får lov att lägga, så gör de det utifrån att de skulle ha en beslutandefunktion. Det är helt galet. Man lägger protokollsanteckningar där man till exempel besvärar sig över handlingarnas utsändningstid, direkta detaljer som egentligen en ledamot skulle tycka. Men sitter du på en insynsplats så sitter du där för ett informationsflöde. Du sitter inte där för att styra det politiska arbetet i nämnden.

David Lenander, ordförande för Vänsterpartiet Svalöv, tycker att styrets beslut är dåligt.

– Jag ser det som ett angrepp på demokrati och som ett sätt att tysta oppositionen. Samtidigt ser jag möjligheten i att det vi inte får säga i nämnderna istället kommer upp i kommunfullmäktige som är öppet för allmänhet och press. Det här ökar väsentligt förutsättningarna för många fler interpellationer och enkla frågor i kommunfullmäktige i framtiden, säger David Lenander.

– Jag tycker att det är beklagligt att ett parti som Liberalerna, som gått i bräschen för allmän och kvinnlig rösträtt och allas lika värde och allas rätt att uttrycka sig, att de står bakom ett sådant här beslut, det tycker jag är jättetråkigt.

I Miljöpartiets remissvar skriver partiet att förslaget är en ”en inskränkning i demokratin” och ”kan läsas som ett tystande av oppositionen”.

– Som jag förstått det så finns det en överenskommelse inför den här mandatperioden om hur insynsplatserna ska vara formulerade. När man byter reglerna för det under mandatperioden, så gör man det efter att alla har formulerat sina strategier för hur de ska lägga upp sitt arbete. Det i sig är ett konstigt sätt att hedra sina överenskommelser, säger Kjell Stjernholm, ordförande för Miljöpartiet Svalöv.

Det tredje ”småpartiet” i fullmäktige som berörs direkt av beslutet är Feministiskt Initiativ. I sitt remissvar skriver de att ”det finns andra och mer effektiva sätt att effektivisera Svalövs kommunpolitik än att begränsa demokratin genom att tysta insynsplatserna.”

Även de större oppositionspartierna, Socialdemokraterna och Centerpartiet, är emot beslutet, även om de själva inte berörs direkt, eftersom de har ordinarie ledamöter. Fredrik Jönsson (C) tycker att de styrande tar fram storsläggan för tidigt.

– Jag har förstått att det funnits en kritik kring att vissa från insynsplatserna har tagit mycket utrymme. Men vi tycker att det är bättre att sätta sig ner med respektive partis gruppledare och ta ett samtal, att vi har en bestämd tid när mötet börjar och när det är bedömt att vara slut och att man då inte kan göra anspråk på mer tid. Ungefär som i fotboll, att man hade sammankallat och gett ett gult kort, nu måste vi hålla de här tiderna för allas skull. Om det inte hade fungerat så hade man kunnat ta den här diskussionen först, istället som man nu gjort, säger Fredrik Jönsson (C).

Teddy Nilsson (SD) köper inte argumentet att yttrandeförbudet skulle vara en inskränkning mot demokratin.

– De får ersättning för att vara där för att det ska vara meningsfullt att komma dit och de får all information som övriga får, men man får inte lov att störa mötet. Det är ingen som helst inskränkning på demokratin, säger han.

– Vi har representativ demokrati i Sverige. Den representativa demokratin sträcker sig inte in i nämndarbetet om man inte sitter där av egen kraft.

Liberalerna stöder de styrandes förslag och menar att det kan innebära mer debatt i fullmäktige.

– Vi hade aldrig plockat fram det förslaget, men nu kanske man kan prova det. Fullmäktige behöver vitaliseras, säger Torbjörn Ekelund (L),

Han betonar att många kommuner inte har insynsplatser.

– Våra nämnder och styrelser är ingen arena för yttrandefrihet, de mötena är verkställande möten. Kommunfullmäktige däremot, det en arena för yttrandefrihet.

Nu har beslutet gått igenom kommunstyrelsen. På mötet i kommunfullmäktige den 30 september lär det bli het debatt kring detta.

Publicerad 19 September 2019 13:56