Så här skulle det kunna se ut på en del av Lantlyckan om några år, enligt en skiss som arkitektfirman Jakobsson Pusterla och Midroc Properties Development och HSB Landskrona tagit fram och som Svalövs kommunstyrelse valt att gå vidare med. ”Det passar väldigt väl in i den placeringen på tomten, där vi ser att det ska hamna, eftersom det finns en viss höjdskillnad och byggnaden är etagebyggd, taken kommer i olika nivåer”, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Så här skulle det kunna se ut på en del av Lantlyckan om några år, enligt en skiss som arkitektfirman Jakobsson Pusterla och Midroc Properties Development och HSB Landskrona tagit fram och som Svalövs kommunstyrelse valt att gå vidare med. ”Det passar väldigt väl in i den placeringen på tomten, där vi ser att det ska hamna, eftersom det finns en viss höjdskillnad och byggnaden är etagebyggd, taken kommer i olika nivåer”, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Så kan det se ut på Lantlyckan

Nu ska förslaget upp i fullmäktige

SVALÖV. Det är säkert många som undrat hur det kommer att se ut på Lantlyckan. Här kan Lokaltidningen för första gången visa en skiss på hur det kan se ut på en del av området.

Av
Jonas Lundin

– Nu har vi satt fram foten för att gå framåt, säger Teddy Nilsson (SD), ordförande i kommunstyrelsen, som nu spikat inriktningen för en del av Lantlyckan där HSB/Midroc har markanvisningavtal.

På Lantlyckan vill Svalövs kommun bland annat vill ha särskilt boende och trygghetsboende för personer över 65 år, som är för friska för särskilt boende, samt administrationslokaler, cirka 15-20 kontorsplatser.

HSB/Midroc har tillsammans med arkitektbyrån Jakobsson Pusterla tagit fram skisser på hur det kan se ut. De har tagit fram tre alternativ, Svalövs kommunstyrelse har valt att gå vidare med det som kallas ”Alternativ C”. I det alternativet ligger det särskilda boendet med 40 lägenheter på markplan. 20 stycken lägenheter för trygghetsboende ligger ovanpå det särskilda boendet i två enheter. I skissen finns också ett fyravåningshus med 20 stycken bostadsrättslägenheter.

Situationsplan där det särskilda boendet och trygghetsboendet finns med bland annat. Dessutom bostadsrättlägenheter ett fyravåningshus intill.

Situationsplan där det särskilda boendet och trygghetsboendet finns med bland annat. Dessutom bostadsrättlägenheter ett fyravåningshus intill. Skiss: Jakobsson Pusterla arkitekter, Midroc Properties Development och HSB Landskrona

Oppositionspartiet Centerpartiet hade kunnat tänka sig sex till åtta våningar på Lantlyckan. Men det finns en tanke med att inte bygga alltför högt, menar Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

– Det ska smälta in i den omgivningen vi har. Det finns ingen vinst i det att bygga på höjden. Denna byggnation är i sitt tekniska utförande mest lämplig för ändamålet vi ska ha. Vi får ett betydligt bättre socialt liv om vi har lite närmare till våra grannar och närmare sociala band. Därav att vi är motståndare till att bygga alltför höga byggnader, säger Teddy Nilsson och fortsätter:

– Samtidigt vill vi inte förstöra det lantliga intrycket av vår ort. Vi vill behålla det signumet som är vår kvarvarande attraktionskraft och det är vi har en lantlig och estetiskt tilltalande miljö.

Ärendet ska härnäst gå igenom kommunfullmäktige. Svalövs kommun måste sedan teckna ett samarbetsavtal med tilltänkt hyresvärd, Holding i Västerpark AB (HSB/Midrocs gemensamma dotterbolag) och därefter ett renodlat hyresavtal efter markförsäljning. Bedömd byggstart, om detaljplanen går igenom utan fördröjning, är tidigast senhösten 2020, men troligtvis våren 2021, enligt en tjänsteskrivelse. Byggtiden beräknas till cirka 18 månader.

På Lantlyckan ser Svalövs kommun också att det ska bli ”kommunal service, bostäder med olika upplåtelseformer och kommersiella lokaler”. Andra aktörer som också vill ha ett finger med i spelet om att utveckla resten av Lantlyckan är Fastighets AB 3hus från Åstorp och kommunala AB Svalövslokaler och AB Svalövsbostäder. Även de har markanvisningsavtal med Svalövs kommun. Ett markanvisningsavtal innebär att företagen under en viss tid har ensamrätt att förhandla med kommunen om att köpa mark.

– Detta har varit en lång process och många politiska skiften. Någonstans måste vi bestämma oss för vad vi ska göra också. Vi måste veta vad vi vill, både med mark, byggnationer och det som har med Svalövs kommun att göra, för 2021-2022, för då går tåget, säger Teddy Nilsson.

Pågatågen bedöms börja köra på Söderåsbanan i december 2021, med stopp på de nya stationerna i Kågeröd och Svalöv.

Publicerad 21 September 2019 08:30