"En fördel med att ha vilthägn är att man kan få kött året om, och man kan hålla bättre hygienisk kvalitet", säger Emma Åkesson på Bonnarps Hjortgård som har både hjortuppfödning, viltslakteri och gårdsbutik.. Foto: Per Eeg-Olofsson

I hägnet är hjortarna mer vilda än tama

LJUNGBYHED. Veterinärerna Emma och Carl Åkesson tog steget till en ovanlig form av djuruppfödning, när de tog över Bonnarps hjortgård för ett och ett halvt år sedan. I vilthägnet är hjortarna mer vilda än tama.

Av
Jonas Lundin

Sedan ett och ett halvt år driver Emma och Carl Åkesson Bonnarps Hjortgård, med hjortuppfödning, viltslakteri och gårdsbutik. Att det blev just vilt var mer av en slump för de två veterinärerna.

– De går tätt ihop, om de känner sig lite hotade, säger Emma Åkesson när Lokaltidningens fotograf försöker närma sig dovhjortarna för en bild.

Strax forsar de iväg som i ett streck lite längre bort i vilthägnet, vid foten av Söderåsen. Det är svårt att komma närmare än ett par hundra meter.

Under vinterhalvåret stödfodrar hjortarna, det var också nödvändigt under förra sommarens torka.

Under vinterhalvåret stödfodrar hjortarna, det var också nödvändigt under förra sommarens torka. FOto: Per Eeg-Olofsson

Det var i januari 2018 som Emma och Carl Åkesson, båda veterinärer, tog över hjortverksamheten i Bonnarp som funnits sedan mitten av 90-talet. De var vana vid gårdslivet men hade ingen erfarenhet av just hjortuppfödning, vilt och jakt.

– Det var en slump att det blev vilt men det passar ändå rätt bra in i tanken att vi vill att djuren ska leva lite mer naturligt och få tillgodose sina naturliga behov, säger Emma Åkesson.

Så småningom har makarna också planer på att hålla tamdjur, kanske i första hand grisar. De vill någon gång bli självförsörjande på animaliska livsmedel, är inte helt nöjda med hur djur hanteras i till exempel kött- och äggproduktionen.

I vilthägnet föder de upp cirka 200-250 dovhjortar på cirka 40 hektar. Varje år slaktar de cirka 70-80 stycken.

I vilthägnet föder de upp cirka 200-250 dovhjortar på cirka 40 hektar. Varje år slaktar de cirka 70-80 stycken. Foto: Per Eeg-Olofsson

– Det finns ju till exempel kor i Sverige idag som står uppbundna, tänker man på höns, äggproduktion och slaktkycklingar… Det är kanske den djurgrupp som har det allra sämst. De lever i stora grupper, i väldig trängsel. Man tillåter en ganska så hög dödlighet och anser att det är normalt. Det finns många aspekter, säger Emma Åkesson.

Ur den synpunkten så passar uppfödningen av hjortar väl in. I ett hjorthägn lever djuren mer eller mindre vilt.

– Jag tror att det är lite olika beroende på hur man hanterar sitt hägn. Man kan få dem lite tamare, men oavsett så är det vilda djur mer än tama. Man kan ha en viss levandehantering av dem. Vi har ingen hantering alls av levande djur, så våra är väldigt vilda, säger Emma Åkesson.

Vi fortsätter promenaden genom hjorthägnet. Hindarna och kalvarna är i en annan avdelning av vilthägnet, närmare skogsbrynet. De olika avdelningarna går att stänga till och göra mindre, till exempel när det är dags att skjuta av hjortarna.

"Man kommer närmare hjortarna när man sitter till häst. De tycks inte vara lika rädda för hästar som för människor", säger Emma Åkesson om svårigheten att komma nära dovhjortarna. Foto: Per Eeg-Olofsson

– Man försöker skjuta av när man har efterfrågan på det. Som nu på hösten har vi mycket marknader, det är ju viltsäsong, säger Emma Åkesson.

Som till exempel Bondens egen marknad i Malmö varje lördag sju veckor i rad från till den 5 oktober, eller på Söderåsens Matmarknad i Skäralid den 6 oktober.

Publicerad 22 September 2019 09:00