En förskolechef får sluta med nio månadslöner, totalt över 420 000 kronor. Detta med anledning av hur förskolechefen

En förskolechef får sluta med nio månadslöner, totalt över 420 000 kronor. Detta med anledning av hur förskolechefen "hanterat vissa konsultupphandlingar".

Godkände makens fakturor – får gå med nio månadslöner

Kommunen och förskolechefen ”går skilda vägar”

SVALÖV. Förskolechefen godkände fakturor till ett företag som ägs av maken. Nu får chefen sluta, med nio månadslöner, totalt över 420 000 kronor.

Av
Jonas Lundin

Det var i början av september som Lokaltidningen som första media kunde publicera nyheten. En lägre chef inom kommunens utbildningsförvaltning hade attesterat fakturor, trots att hen var gift med ägaren av det företaget. Det gäller ett konsultföretag, vars fortbildningstjänster Svalövs kommun köpt in vid flera tillfällen under de gångna åren. Det ledde till att Svalövs kommun startade en utredning av förskolechefen, som förutom att vara gift med företagets ägare också är suppleant i styrelsen för konsultföretaget.

Utbildningschef Hans Dahlqvist sade då till Lokaltidningen:

– Det är ett par komponenter som vi vet inte är ok. Det är att hen beslutsattesterat fakturor till ett företag där hen själv är styrelseledamot. Hen har heller inte anmält någon bisyssla till kommunen, trots att hen sitter som styrelsesuppleant i det företaget. Jobbar du inom kommunen men har ett sidoåtagande, så måste du informera kommunen om det och kommunen måste godkänna det och så har inte skett i det här fallet.

Han lyfte också fram brister i upphandlingsförfarandet, upphandlingar som dock inte chefen i fråga själv gjort. Kommunen hade sedan 2011 anlitat företagets tjänster för över en miljon kronor, uppgav han då.

Nu går alltså kommunen och förskolechefen ”skilda vägar”, enligt ett pressmeddelande som Svalövs kommun skickade ut på fredagen.

När Lokaltidningen ringer upp personalutskottets ordförande, Angelie Fröjd (M), är hon noga med att poängtera med att det inte rör sig om att medarbetaren får sparken.

– Vi har kommit överens om detta och väljer att gå skilda vägar. Vi har inte sagt upp medarbetaren, utan det är en överenskommelse. Det är med anledning av att den berörda medarbetaren inte har följt kommunens regler när det gäller hantering av konsulter. Det är tråkigt. Vi är överens om den här lösningen, säger Angelie Fröjd till Lokaltidningen.

Det pågår en utredning. Ni väntar inte på att den ska bli klar?

– Det är också för att medarbetaren ska få möjlighet att kunna gå vidare. Vi har som sagt kommit överens om att vi ska gå skilda vägar. Sedan får den utredningen visa vad den visar. Då får vi ta ställning till om det är något annat som behöver åtgärdas. I nuläget så väljer vi att gå skilda vägar.

Förskolechefen får nio månadslöner. Med tanke på att förskolechefens månadslön är 46 700 kronor, så innebär det att hen får 420 300 kronor, plus eventuellt kvarvarande semesterdagar.

Personalutskottet var dock inte enigt i sitt beslut. Socialdemokraterna yrkade på att förskolechefen skulle avskedas utan uppsägningstid.

Publicerad 27 September 2019 11:53