Svalövs kommun ska driva skadeståndskrav mot Karl-Erik Kruse (S) i en civilrättslig process.

Svalövs kommun ska driva skadeståndskrav mot Karl-Erik Kruse (S) i en civilrättslig process. Foto: Jonas Lundin/Arkiv/Svalövs kommun

Kommunen kräver Kruse på mer pengar

Ska driva civilrättslig process mot tidigare S-toppen

SVALÖV. Karl-Erik Kruse (S) har redan dömts till att betala drygt 3000 kronor till Svalövs kommun. Nu kräver kommunen honom på totalt nästan 42 000 kronor i en civilrättslig process.

Av
Jonas Lundin

Bakgrunden är känd sedan länge. Tidigare toppolitikern Karl-Erik Kruse (S) har enligt ett strafföreläggande gjort sig skyldig till bedrägeri och olovligt brukande av kommunens tjänstebil vid sammanlagt 37 tillfällen mellan 2015 och 2017. Ett strafföreläggande gav honom villkorlig dom och 40 dagsböter på sammanlagt 14 000 kronor. Dessutom ska han betala 3052,50 kronor i skadestånd till Svalövs kommun, vilket Karl-Erik Kruse ska göra den 28 september enligt ett mejl från honom till personalutskottets ordförande Angelie Fröjd (M). Men kommunens krav på Karl-Erik Kruse är högre, nämligen 41 628 kronor.

I mejlet till personalutskottets ordförande avvisar Karl-Erik Kruse kommunens högre skadeståndsanspråk: ”Svenskt rättssystem har prövat frågan om Svalövs kommuns begäran om skadestånd med 41 628 kronor. I denna juridiska prövning har rättssystemet funnit att mitt skadestånd till Svalövs kommun uppgår till 3050 kronor och 50 öre. Någon annan summa är därför inte aktuell för mig att betala.”

Nu har kommunstyrelsens personalutskott beslutat att gå vidare i ärendet och kräva honom på sammanlagt 41 628 kronor i en civilrättslig process.

Personalutskottet motiverar det med att flertalet brott har preskriberats ”på grund av den tidsmässigt långa förundersökningen” och att kommunen genom skadeståndet på drygt 3000 kronor ersatts för bara en liten del av den skada som kommunen lidit. ”Förutom kostnaderna för det olovliga brukandet, bör skadeståndet täcka kostnader som brotten i övrigt åsamkat kommunen. Som exempel på detta kan nämnas arvodeskostnader för extra sammanträden och ombudskostnader”, står det i beslutet.

– Vi måste på något vis få ett annat avslut som ger kommunen tillbaka den skada som den faktiskt har lidit, säger Angelie Fröjd (M), ordförande i kommunstyrelsens personalutskott.

Vad tänker du kring kostnaderna för en civilrättslig process?

– Vi är precis i lindan. Det är så här det ser ut. Det är klart att vi inte vill att det ska kosta kommuninvånarna ännu mer, men det är också viktigt att vi signalerar att det är inte ok att göra så här.

Socialdemokraterna reserverade sig dock mot beslutet.

Publicerad 27 September 2019 09:49