Den nya detaljplanen gäller området med blå ram. I ”Strandstaden” ska det bli 550 bostäder är tanken, och även en förskola (röd ring).

Den nya detaljplanen gäller området med blå ram. I ”Strandstaden” ska det bli 550 bostäder är tanken, och även en förskola (röd ring). Karta: Landskrona stad/Lokaltidningen

550 nya bostäder och en förskola i nya kvarteret

Sjunde detaljplanen för utbyggnaden av Norra Borstahusen

LANDSKRONA.

Engelska skolan står klar, och större delen av gamla campingen är bebyggd. Nu siktar kommunen på ett nytt kvarter öster om Erikstorpsvägen: ”Strandstaden”. En ny detaljplan, den sjunde i ordningen för Norra Borstahusen, visar 550 bostäder och en ny förskola.

Av
Per Eeg-Olofsson

Om den begynnande lågkonjunkturen kommer bromsa utbyggnadstakten i Norra Borstahusen ska vara osagt, klart är i varje fall att en ny detaljplan, den sjunde och sista för Norra Borstahusen, nu är klar och antagen av stadsbyggnadsnämnden.

Det handlar om kvarteret Strandstaden, söder och öster om Erikstorpsvägen och norr om Havsgatan, där den gamla golfbanan tidigare låg. Runt 550 bostäder planeras i området, som är 13,7 hektar stort.

– Det blir den sjunde och sista detaljplanen för Norra Borstahusen, den sista pusselbiten, säger kommunens stadsbyggnadschef Johan Nilsson.

Som Lokaltidningen tidigare skrivit om, har stadsbyggnadsförvaltningen fått rita om detaljplanen något, efter att länsstyrelsen inte velat ge dispens för att fälla den trädallé som löper längs Erikstorpsvägens nord-sydliga del. Det har inneburit lite färre bostäder, än vad som fanns i ursprungsförslaget till detaljplanen.

En stor del av planområdet utgörs av ett grönområde längs med Säbybäcken, där kommunen redan anlagt gångvägar, planterat träd, grävt fram delar av den kulverterade bäcken med mera. Tanken är att skapa ett grönt gångstråk mellan kusten och Säbyholm/Kopparhögarna.

Bebyggelsen är tänkt att bestå av både flerbostadshus, radhus, parhus och villor. Högre hus i tre till fem våningar ska det bli mot Erikstorpsvägen är tanken, och även i det sydöstra hörnet mot Havsgatan blir det hus i tre eller fyra våningar. Inne i kvarteret blir det lägre bebyggelse i en eller två våningar.

Men det är inte enbart bostäder som syns i den nya detaljplanen. Det gör även en förskola med plats för 120 barn. Några av lokalerna i markplan längs Erikstorpsvägen och Havsgatan ska också vara möjliga att butiker eller kontor i är tanken.

På sitt senaste möte gav stadsbyggnadsnämnden grönt ljus för planförslaget, som nu går ut på en ny remissrunda innan den kan antas av kommunfullmäktige. När det sedan ”vinner laga kraft”, det vill säga börjar gälla, går det att ta nästa steg – arkeologiska utgrävningar. Det var nämligen populärt att bo vid Öresundskusten redan under forntiden, och det finns fornlämningar inom området. 2011 gjorde Riksantikvarieämbetet en undersökning av ett större område som även innefattade Erikstorp och golfbanan. Den visade att det finns fornlämningar på tre platser inom den framtida stadsdelen som behöver undersökas närmare.

– För att hålla uppe tempot i planprocessen är det redan lagt en beställning till länsstyrelsen med en plan och en kostnadsberäkning, säger stadsbyggnadschefen Johan Nilsson.

Intresset ser bra ut.

Sedan återstår naturligtvis frågan om byggherrarnas intresse för att bygga i den nya stadsdelen. Den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur, men Johan Nilsson tror inte att det kommer påverka intresset.

– Intresset ser bra ut. Vi skickade ut en intresseanmälan till 25 byggherrar och alla svarade positivt. Av dem har vi valt ut nio. Planförslaget är framjobbat tillsammans bed byggherrarna i en byggherredialog – det är ju de som ska förverkliga planen.

– Det finns signaler om en nedgång från andra delar av landet, men än så länge har vi inte märkt något sviktande intresse i Landskrona, varken när det gäller bostäder eller nya företag.

Publicerad 28 September 2019 08:00