Oppositionspartierna (förutom V) vill nu att det SD-ledda styret ska komma tillbaka med svar gällande tre punkter: förslag över hela Lantlyckan, ekonomisk kalkyl för projektet gällande HSB/Midrocs del, samt förslag på hur man ska kunna utnyttja denna del av Lantlyckan bättre, med bland annat fler lägenheter.

Oppositionspartierna (förutom V) vill nu att det SD-ledda styret ska komma tillbaka med svar gällande tre punkter: förslag över hela Lantlyckan, ekonomisk kalkyl för projektet gällande HSB/Midrocs del, samt förslag på hur man ska kunna utnyttja denna del av Lantlyckan bättre, med bland annat fler lägenheter. Illustration: arkitektfirman Jakobsson Pusterla och Midroc Properties Development och HSB Landskrona. Drönarfoto: Svalövs kommun

Halt för förslag om del av Lantlyckan

Minoriteten skickade tillbaka ärendet

SVALÖV. Se först helheten och sedan delarna. Det tycker oppositionspartierna C, S, MP och Fi om planerna för en del av Lantlyckan som det SD-ledda styret lagt fram för fullmäktige. Tillsammans lyckades de få igenom en så kallad minoritetsåterremiss. Nu måste styret återkomma med svar.

Av
Jonas Lundin

Förslaget som var uppe i fullmäktige rör den del som HSB/Midroc har markanvisningsavtal för. På Lantlyckan vill Svalövs kommun bland annat ha särskilt boende och trygghetsboende för personer över 65 år, som är för friska för särskilt boende, samt administrationslokaler, cirka 15-20 kontorsplatser. Detta finns med i de skisser som HSB/Midroc tagit fram tillsammans med arkitektbyrån Jakobsson Pusterla.

I det alternativ som Svalövs kommunstyrelse valt att gå vidare med och som Lokaltidningen skrev om för någon vecka sedan, ligger det särskilda boendet med 40 lägenheter på markplan. 20 stycken lägenheter för trygghetsboende ligger ovanpå det särskilda boendet i två enheter. I skissen finns också ett fyravåningshus med 20 stycken bostadsrättslägenheter.

På senaste mötet i kommunfullmäktige ville SD, M, KD, L och V godkänna förslaget som det var. C yrkade på återremiss, vilket även S, MP och Fi ställde sig bakom.

Så ärendet skickas tillbaka i en så kallad minoritetsåterremiss. Nu måste det SD-ledda styret återkomma med svar på ett par punkter.

– Det handlar om helheten. Vi vill se hur hela området blir planerat innan vi tar ställning. Bara så att vi inte gör det svårare eller omöjliggör den fortsatta utvecklingen av området. Vi vet ju om att det finns fler intressenter, men vi vet inte vad de tänker sig. Det är det vi vill se i en samlad illustration, säger Fredrik Jönsson (C).

Oppositionspartierna ställer sig frågande till att kommunen tecknar ett 25-årigt hyresavtal med totalt 40 lägenheter för särskilt boende. De vill se en mer utförlig kalkyl kring det, berättar Fredrik Jönsson, som enbart fått ta del av utkast till hyresavtal.

– Kön till särskilt boende idag är cirka 15 platser. Att bygga så många lägenheter och riskera att de ska stå tomma, det är en väldigt stor ekonomisk risk, säger Fredrik Jönsson.

Oppositionen vill också få svar på om man inte kan få plats med fler lägenheter på den delen av Lantlyckan. Förslaget som var framme innehåller 20 bostadsrättslägenheter i fyra våningar.

– Det har stått en silosbyggnad där tidigare och den var relativt hög. Denna tomten är en av få tomter som orkar med högre bebyggelse än fyra våningar. Då tycker vi att vi ska använda tomten så mycket som möjligt. Det är en av de högsta tomterna i Svalövs tätort, det gör att du får en väldigt fin utsikt från de översta planen, säger Fredrik Jönsson och fortsätter:

– Förtäta och bygga på höjden, det är det vi behöver göra idag för att inte behöva ta ny mark i anspråk.

Publicerad 02 October 2019 08:30