Det är vid stranden söder om samhället som kommunen vill bygga en brygga. Stranden norr om samhället, som är mer lättillgänglig, utnyttjas redan flitigt av badgäster.

Det är vid stranden söder om samhället som kommunen vill bygga en brygga. Stranden norr om samhället, som är mer lättillgänglig, utnyttjas redan flitigt av badgäster. Foto: Per Eeg-Olofsson

Markägare säger nej till badbrygga i Ålabodarna

Planer på ny parkering inte tillräckligt tycker boende

LANDSKRONA.

Stränderna strax norr och söder om Ålabodarna är populära badstränder. På den södra saknas en badbrygga, något kommunen vill ändra på. Men de boende säger nej – det är redan för mycket trafik menar de.

Av
Per Eeg-Olofsson

Ålabodarnas södra strand har inte alltid saknat en brygga. Länge fanns det en sådan som i folkmun kallades Resobryggan, efter företaget Reso som fram till år 1992 ägde Örenäs slott, som ligger på höjden ovanför stranden. I maj förra året blev det klart att kommunen har planer på att bygga en ny brygga från stranden för runt 1,5 miljoner kronor. Tanken var att den skulle stått klar i början av året – men så har det inte blivit.

Den gamla bygatan i Ålabodarna är inte anpassad för några större trafikmängder, på flera platser råder parkeringsförbud.

Den gamla bygatan i Ålabodarna är inte anpassad för några större trafikmängder, på flera platser råder parkeringsförbud. Foto: Per Eeg-Olofsson

Själva stranden ligger dock inte på slottets mark, den tillhör Ålabodarna Sundvik Samhällighetsförening. Och föreningen säger nej till kommunens långt gångna planer på en brygga med soldäck, stegar och en tillhörande toalett, planer som redan antagits av kommunfullmäktige.

– Vi har inget emot besökande badgäster, men vi måste ta hänsyn till hur det ser ut på vägen, säger samfällighetens ordförande Sven-Åke Persson.

Du menar parkeringssituationen?

– Det är inte bara den, det finnas annat också.

Kan du ge några exempel?

– Nej, det vill jag inte gå in på, vi vill inte gräva ned oss i någon skyttegrav.

Idag finns endast en mindre besöksparkering vid Ålabodsvägen, strax innan samhället.

Idag finns endast en mindre besöksparkering vid Ålabodsvägen, strax innan samhället. Foto: Per Eeg-Olofsson

Det som idag finns i form av besöksparkering vid Ålabodarna är en mindre parkering norr om Ålabodsvägen, strax innan man kommer ner i samhället från Glumslöv. I våras lade kommunen aslfaltkross på parkeringen - men den blev inte större.

– Det är ont om parkeringsplatser. Därför finns det ett förslag med en ny parkering bredvid slottet, som slottet i så fall själva bygger, berättar kommunens teknik- och fritidschef Almir Hodzic.

Röd ring markerar platsen där kommunen vill bygga en badbrygga, nedanför Örenäs slott i övre högra delen av bilden. Vid slottet skulle det kunna bli en ny besöksparkering, markerad med blå ring.

Röd ring markerar platsen där kommunen vill bygga en badbrygga, nedanför Örenäs slott i övre högra delen av bilden. Vid slottet skulle det kunna bli en ny besöksparkering, markerad med blå ring. Karta: Google Maps/Lokaltidningen

De planerna har dock inte räckt för att samfällighetsföreningen skulle säga ja till en brygga på stranden nedanför. Men det betyder inte att kommunen ger upp tanken.

– Vi har träffat samfällighetsföreningen flera gånger. Vi har ett bra samarbete och respekterar deras beslut. Kommunen vill något annat, så vi har bjudit in till ett nytt möte för att se vad vi kan göra för att få ett ja. Förhoppningen är att vi ska kunna bygga bryggan, men det finns ingen upphandling eller liknande, säger Almir Hodzic.

En gångstig från Örenäs slott slutar vid en trappa till stranden. I kommunens planer ingår en ny parkering vid slottet.

En gångstig från Örenäs slott slutar vid en trappa till stranden. I kommunens planer ingår en ny parkering vid slottet. Foto: Per Eeg-Olofsson

Publicerad 02 October 2019 17:00