Barnen kommer att få mer plats på Svalövs binbliotek efter höstens omgörning.

Barnen kommer att få mer plats på Svalövs binbliotek efter höstens omgörning. Foto: Adobe STock

Barn och vuxna byter plats på Svalövs bibliotek

Stor omdaning på gång

SVALÖV. Svalövs bibliotek kommer under slutet av 2019 att skapa en ny och större barn- och ungdomsavdelning. Biblioteket kommer att vara stängt från den 18 november fram till nyinvigningen den 3 januari.

Av
Jonas Lundin

– Barnen får mer plats, det blir ett mysigare, trevligare och mer välkomnande bibliotek som vi hoppas att de ska ta sitt hjärta, att de kommer dit och stannar längre och kanske att de fortsätter att komma hit när de blir äldre, säger barnbibliotekarie Lin Hyttfors om planerna.

Barn- och ungdomsavdelningen kommer att byta plats med det som idag är vuxenavdelningen.

– Barnen får större yta. Olika åldersgrupper av barn kan få sin egen avdelning. Det är inte riktiga rum, men vi bygger liksom rum i rummet.

– Vi kommer ha fler sittplatser också, det har saknats på barnavdelningen nu.

Svalövs bibliotek kommer att ha stängt från den 18 november fram till nyinvigningen den 3 januari. Biblioteksfilialen i Teckomatorp kommer att ha öppet mer, fyra dagar i veckan istället för två.

– Våra tidningsläsare kommer att kunna sitta på Fridhem och läsa sin tidning, säger Lin Hyttfors.

Det blir också en ommålning, och uppfräschning av hela lokalen, en hel del kommer hända även när det gäller vuxenavdelningen, berättar hon.

– Vi kommer banta ner våra informationsdisk, vi kommer ha skönlitteratur i det första rummet och all fakta kommer att vara i det som nu är barnavdelningen. Och det blir fler läsplatser.

Pengarna till omgörningen kommer från regeringens satsning ”Stärkta bibliotek”. Svalövs kommun fick hösten 2018 beviljat en halv miljon kronor, för att lyfta fram barn och unga i biblioteksrummet. Svalövs kommun har också fått ytterligare 600 000 kronor för ett annat projekt som heter Inkludera mera, som riktar in sig på ungas, nyanländas och funktionsvarierades deltagande i samhället och i biblioteksverksamheten, och på bibliotekens bredd och användarbas.

Publicerad 03 October 2019 10:00