30-40 år. Så länge har kampen mot kaolinbrytning på Billnge fälad pågått för lokalbefolkningen, men nu kan det vara över, efter det senaste beslutet i frågan.

30-40 år. Så länge har kampen mot kaolinbrytning på Billnge fälad pågått för lokalbefolkningen, men nu kan det vara över, efter det senaste beslutet i frågan. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Svenska Kaolin får inte prövningstillstånd i Högsta Domstolen

Juridisk långkörare tycks ha nått vägs ände

RÖSTÅNGA/BILLINGE. Att kampen mot kaolinbrytning på Billinge fälad är över, har sagts förr, efter tidigare domslut. Men nu stämmer det kanske, efter att Högsta Domstolen gett bolaget Svenska kaolin nobben.

Av
Jonas Lundin

Det var i slutet av april som Mark och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt sa nej till miljötillstånd för Svenska kaolins planer på kaolinbrytning på Billinge fälad. Först var beskedet från företagets vd Lars Alm att det inte skulle bli något överklagande. Men företaget ändrade sig senare och gick till Högsta Domstolen för ett ja. Och nu har alltså Högsta Domstolen sagt nej till att pröva frågan, vilket betyder att den tidigare domen står fast.

Det kan betyda slutet för denna långkörare av Guds nåde, som man skulle kunna beskriva ärendet.

TIDSLINJE: KAOLIN-FRÅGAN ÅR FÖR ÅR

1982.

Nämnden för Statens gruvegendomar hittar kaolinfyndigheten vid Billinge fälad.

1993.

Företaget Wermlands guldbrytning ansöker om en brytningskoncession som beviljas av regeringen 1998.

2000.

Företaget Tricorona Mineral, f.d. Wermlands guldbrytning, ansöker om miljöprövning av brytningstillstånd.

2001.

Miljödomstolen avslår Tricoronas ansökan, företaget överklagar beslutet till Miljööverdomstolen.

2002.

Också Miljööverdomstolen avslår ansökan om brytningstillstånd.

2007.

Svenska Kaolin AB gör en ny ansökan om miljötillstånd för brytningen, denna gång enligt den förändrade Miljöbalken. Även denna går till miljödomstolen som hänskjuter ärendet till länsstyrelsen vilken säger nej. När Svenska Kaolin AB överklagar beslutet till Miljööverdomstolen så tar den inte ställning i ärendet utan konstaterar bara i december 2011 att miljödomstolen gjorde fel som skickade vidare ärendet till länsstyrelsen och river upp besluten.

Mars 2013.

Svenska Kaolin AB lämnar in en skadeståndsansökan till staten på två miljoner på grund av rättegångsfel. Denna avslås senare av Justitiekanslern (JK).

Mars 2014.

Företaget lämnar in en ny, omarbetad ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen. Huvudförhandling skedde den 31 maj 2016, men Mark- och miljödomstolen gav Svenska Kaolin möjlighet att ytterligare komplettera ansökan.

Augusti 2017. I slutet av augusti fortsätter förhandlingarna på gästis i Röstånga.

Oktober 2017. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt säger nej till Svenska kaolins ansökan.

Mars 2018. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt beviljar Svenska kaolin prövningstillstånd.

Januari 2019. Förhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt sker på Hotel Öresund i Landskrona.

April 2019. Mark- och miljööverdosmtolen säger nej till Svenska kaolins ansökan om miljötillstånd. Företaget lämnar under sommaren in en ansökan om prövningstillstånd i Högsta Domstolen.

Oktober 2019. Högsta Domstolen säger nej till att ta upp ärendet. Den tidigare domen står därmed fast.

KAOLIN

…är en finkornig lera som är vit till färgen.

…till största delen består av mineralet kaolinit, som är aluminiumsilikat.

…används för att göra porslin, leran kallas också porslinslera. Leran används också inom pappersindustrin för att göra papper vitt och glatt, men kan ersättas av krita (kalciumkarbonat).

…största fyndigheterna av kaolin finns i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA. Iföverken i Bromölla, som bland annat tillverkar sanitetsporslin, använder kaolin. Ursprungligen kom det från egen fyndighet vid Ivösjön, men idag importeras det.

Källa: Wikipedia

Publicerad 03 October 2019 16:06