Svalövsliberalerna vill ha svar på hur många och hur stora enskilda överenskommelser om att avsluta en anställning, som personalutskottet slutit med anställda sedan 2018, berättar Sara B. Selberg (L).

Svalövsliberalerna vill ha svar på hur många och hur stora enskilda överenskommelser om att avsluta en anställning, som personalutskottet slutit med anställda sedan 2018, berättar Sara B. Selberg (L). Foto: Jonas Lundin/Arkiv

L: ”Hur mycket har det kostat kommunen?”

Partiet kräver svar om enskilda överenskommelser

SVALÖV. En förskolechef fick nyligen sluta sedan det framkommit att hen bland annat godkänt fakturor till ett företag som ägs av maken. Med sig fick chefen nio månadslöner. Nu kräver Liberalerna svar på hur många fler som personalutskottet slutit liknande överenskommelser med, och hur mycket de har kostat kommunen.

Av
Jonas Lundin

Det var i början av september som Lokaltidningen, som första media kunde publicera nyheten. En lägre chef inom kommunens utbildningsförvaltning hade attesterat fakturor, trots att hen var gift med ägaren av det företaget. En liten tid senare kom nyheten att chefen skulle sluta, med nio månadslöner, totalt över 420 000 kronor, enligt ett beslut från kommunstyrelsens personalutskott.

Nu har Svalövsliberalerna lämnat in en fråga till personalutskottets ordförande, Angelie Fröjd (M). Frågorna som Liberalerna vill få svar på är: Hur många personer har man träffat enskilda överenskommelser med gällande en anställnings avslutande? Inom vilka yrkeskategorier har dessa befunnit sig? Hur mycket har dessa enskilda överenskommelser kostat kommunen?

När nyheten om sådana avgångsvederlag som förskolechefens, börjar spridas i sociala medier är det en grogrund för rykten och påstående som inte alltid är helt sanningsenliga, menar Sara B. Selberg (L), vice ordförande i Svalövsliberalerna.

– Är man ute i sociala medier nu så är det High Chaparral. Jag tycker att vi har ett ansvar att bemöta, men inte på personnivå, för där är det sekretess och en annan sak. Men det är ändå skattepengar och jag tycker att det är en skyldighet att kunna redovisa detta sakligt, säger hon.

– Vi Liberaler är inte representerade i personalutskottet. Vi får inte riktigt den information heller.

Partiet vill ha redovisning för den tid som personalutskottet funnits, det vill säga från 2018 till idag.

Hur många kan det finnas på den tiden som träffat sådana överenskommelser?

– Jag vet inte det. Det är det som är grejen. Jag tycker inte bara cheferna är intressanta. Jag är lite nyfiken på andra yrkeskategorier också, säger Sara B. Selberg.

Nästa möte i kommunstyrelsens personalutskott är den 22 oktober.

Publicerad 07 October 2019 15:13