Mörka moln eller ljusnande framtid? Ännu hänger frågan om vad som ska hända med Kopparhögarnas koloniområde i luften. Stadsbyggnadsförvaltningen har fått en extra månad på sig att bli klar med en åtgärdsplan.

Mörka moln eller ljusnande framtid? Ännu hänger frågan om vad som ska hända med Kopparhögarnas koloniområde i luften. Stadsbyggnadsförvaltningen har fått en extra månad på sig att bli klar med en åtgärdsplan. Foto: Per Eeg-Olofsson

Svar om Kopparhögarnas framtid försenat

De flesta kolonister har ännu inte skrivit på nytt koloniavtal

LANDSKRONA.

Senast den 30 september skulle kommunens stadsbyggnadsförvaltning ha redovisat en plan för hur man ska komma till rätta med jordföroreningar på Kopparhögarnas koloniområde. Men förvaltningen har begärt, och fått, en extra månad för att bli klar med planen. Samtidigt har de flesta kolonister vägrat skriva på det nya arrendeavtalet. Frågan om områdets framtid hänger ännu i luften.

Av
Per Eeg-Olofsson

I slutet av mars i år kom det viktiga beslutet från miljönämnden i Landskrona: det får inte finnas någon koloniverksamhet på Kopparhögarna efter år 2020 om inte de markföroreningar, främst arsenik, som finns där åtgärdas.

Miljönämnden ställde även ett krav på stadsbyggnadsförvaltningen, som är den del av kommunen som hyr ut lotter och förvaltar stadens koloniområden. Stadsbyggnadsförvaltingen skulle senast den 30 september redovisa en åtgärdsplan för området. Nu har det datumet passerat, men någon åtgärdsplan finns inte. Den 20 september ansökte nämligen stadsbyggnadsförvaltningen om mer tid för att ta fram åtgärdsplanen och har nu fram till den 31 oktober att presentera en sådan.

– Svaren från det som heter biotillgänglighetstester har dröjt, säger mark- och exploateringschefen Marie-Louise Svensson om varför hennes förvaltning begärt extra tid.

– Sedan måste vi ha tid att utvärdera svaren för att ta beslut om åtgärder.

Syftet med ett biotillgänglighetstest är att i laboratorium utvärdera hur mycket av ett ämne som kroppen kan ta till sig från ett material, till exempel ett jordprov.

– Man kan säga att man utsätter provet för samma saker som händer i kroppen, förklarar Marie-Louise Svensson.

Det ska även tas kompletterande jordprover, som handlar om avgränsning för föroreningarna.

– Vi vet redan att det är i norra och mellersta delen av området som det finns föroreningar. Nu gäller det att säkerställa var gränsen för dem går, säger Marie-Louise Svensson.

Den 30 september har även varit slutdatum för kolonisterna på Kopparhögarna att skriva på det nya, mycket omstridda, arrendeavtalet. Ett avtal som inte ger rätt till någon ersättning om kolonister tvingas riva sin stuga på grund av markföroreningar, eller rätt till en ersättningsplats. Till dags datum har 175 kolonister skrivit under, alltså bara en dryg tredjedel av de cirka 500 kolonister som finns på Kopparhögarna.

De flesta kolonister på Kopparhögarna är alltså formellt sett avtalslösa, men det kommer inte få några omedelbara konsekvenser, enligt Marie-Louise Svensson.

– Högsta prioritet nu är att få klart en åtgärdsplan för området. Efter det kommer vi ha en dialog med kolonisterna, säger hon.

Publicerad 07 October 2019 17:30