Länsstyrelsens djurskyddsenhet anser att en Landskronakvinna ”allvarligt har försummat tillsynen och vården” av sin hund. Nu förbjuds hon att ha något djur överhuvudtaget. (OBS: Hunden på bilden har inget med artikeln att göra).

Länsstyrelsens djurskyddsenhet anser att en Landskronakvinna ”allvarligt har försummat tillsynen och vården” av sin hund. Nu förbjuds hon att ha något djur överhuvudtaget. (OBS: Hunden på bilden har inget med artikeln att göra). Foto: Genrebild/Adobe Stock

Hund fick avlivas efter lång misskötsel

Nu förbjuds Landskronakvinna att ha djur

LANDSKRONA. En kvinna från Landskrona negligerade sin hunds vårdbehov, så till den grad att länsstyrelsen nu har förbjudit henne att ha något djur alls, och det tills vidare.

Kvinnan ska inte ha gett sin hund nödvändig vård under en längre tid, trots att veterinär påpekat problemen som hennes hund har haft. Hunden har ”sedan åtminstone den 3 juli 2018, varit utsatt för ett lidande till följd av bland annat svaghet i bakdelen, avmagring och kraftig tandköttsinflammation”, skriver länsstyrelsen djurskyddsenhet i sitt beslut från 24 september.

”Du har i din djurhållning brustit gällande ett grundläggande minimikrav som ställs i alla slags djurhållning enligt djurskyddslagen”, skriver länsstyrelsen till kvinnan.

Enligt länsstyrelsen har kvinnan motsatt sig veterinärens rekommendationer och har visat bristande förståelse för hundens lidande. Inte heller har hon efter veterinärbesök följt länsstyrelsens tillsägelser eller bedömningar att ta hunden till veterinär, vilket ledde till ett föreläggande i fält, det vill säga att länsstyrelsen på plats vid en oanmäld kontroll beslöt att kvinnan måste låta veterinärundersöka hunden och därefter följa veterinärens ordination.

Det var vid efterföljande veterinärundersökning som hunden bedömdes vara i så dåligt skick att den fick avlivas.

Nu förbjuder länsstyrelsen Landskronakvinnan från att ha djur av något slag, och det tills vidare. Hon har tre veckor på sig att göra sig av med eventuella djur som hon har nu.

Beslutet går att överklaga inom den tiden.

Publicerad 09 October 2019 14:29