Tycker du att det körs för fort i Röstånga? Då ska du komma till ett samrådsmöte som Trafikverket håller på gästis i Röstånga ikväll, för att få reda på vad myndigheten ska göra åt saken.

Tycker du att det körs för fort i Röstånga? Då ska du komma till ett samrådsmöte som Trafikverket håller på gästis i Röstånga ikväll, för att få reda på vad myndigheten ska göra åt saken. Foto: Wikimedia Commons

Tycker du att det körs för fort i Röstånga?

Då ska du komma samrådsmöte på Gästis

RÖSTÅNGA. Trafikverket ska göra det säkrare för vanliga fotgängare i Röstånga, med bland annat tätortsportar vid infarterna. Därför bjuder myndigheten in till ett samrådsmöte på Röstånga Gästgivaregård ikväll.

Av
Jonas Lundin

Trafikverket håller på att ta fram en så kallad vägplan för tätortsåtgärder utmed väg 108, väg 13 och Kolemavägen genom Röstånga. Det är som ett led i den processen som myndigheten nu håller ett så kallat samrådsmöte på Gästis. Trafikverket beräknar att få godkännande för sin vägplan under våren 2020.

Åtgärder som det kan bli fråga om är tätortsportar vid infartsvägarna till Röstånga, förbättrade övergångar för oskyddade trafikanter över väg 13, att ta bort ett vänstersvängfält på väg 108 och att tillgänglighetsanpassa en busshållplats vid Friluftsbadet, skriver Trafikverket.

Information och samrådshandlingar finns på www.trafikverket.se/rostanga.

Röstånga Gästgivaregård

Öppet hus den 9 oktober klockan 16.30-19.30.

Klockan 17 och klockan 18.30 håller Trafikverket en presentation av projektet.

Publicerad 09 October 2019 09:30