Fullsatt. Det råder brist på p-platser för pendlare vid stationen och nu ska kommunen utreda vad som kan göras åt det.

Fullsatt. Det råder brist på p-platser för pendlare vid stationen och nu ska kommunen utreda vad som kan göras åt det. Foto: Per Eeg-Olofsson

Brist på p-platser när fler vill ta tåget

Fullt vid stationen redan tidigt på morgonen

LANDSKRONA.

Störningar till trots – allt fler skåningar väljer att åka kollektivt till jobbet. Och då kan det bli problem för den som tar bilen första biten. Vid Landskrona station är parkeringsplatserna fulla redan tidig morgon.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det är ofta billigare, och det är definitivt mer miljövänligt. Orsakerna till att ställa bilen kan vara många. Ofta krävs det ändå bil, en liten del av sträckan. Och då måste det gå att parkera bilen. Just det har blivit allt svårare vid stationen i Landskrona, där parkeringarna oftast är fulla redan vid tidig morgon under vardagar.

– Det har kommit in synpunkter på det tidigare också, men det är framför allt sedan sommaren som de kommit in till oss, säger stadsmiljöchefen Tora Broberg, som inte är omedveten om problemet.

– Det är någonting vi får titta på och se vad vi kan göra, vi vill ju gynna pendling med kollektivtrafik.

Drygt 140 platser finns det på pendlarparkeringen vid Netto. Till det kommer drygt 100 platser på den extraparkering som anlagts bredvid Lidl-butiken på Järvgatan. Men de räcker alltså inte till.

– Vi ska titta på vilka ytor som finns tillgängliga, och vad man kan göra för att effektivisera parkeringsplatserna som finns idag. Idag parkeras det bilar som inte tillhör pendlare.

Kan du ge ett exempel på hur man gör det?

– Det skulle kunna vara att införa en parkeringsavgift för pendlare, som sedan betalas tillbaka.

Det är sällan som hela parkeringen vid Ica Kvantum är full, kan man tänka sig att en del av den blir pendlarparkering?

– Vi kommer titta på alla möjligheter.

Tågen stannar även i Häljarp och Glumslöv.

– För Häljarp så har vi påbörjat en dialog med Trafikverket om att få använda en del av deras mark för parkering, det vore bra om det gick. I Glumslöv så har det skapat några platser till, men det behövs fler, säger Tora Broberg.

De pendlare som inte hittar p-plats finns alternativ menar Tora Broberg.

– Det finns gatuparkering på gatorna väster om stationen. Man kan ju också cykla eller ta bussen till stationen.

Det finns konkreta planer på ytterligare en parkering, nämligen en pendlarparkering på östra sidan järnvägsspåren, efter att gångtunneln under spåren öppnats upp i den änden. Men de planerna ha funnits i åtskilliga år utan att förverkligas. År 2014 skulle arbetet med att öppna tunneln påbörjas, men det sköts upp efter att upphandlingen överklagats. Den saken är nu löst, hindret nu är att Trafikverket inte utan vidare vill låta kommunen bygga i det som är deras anläggning. Det vill Trafikverket själva göra, med kommunen som betalar notan. För det krävs två saker, först ett avtal mellan kommunen och Trafikverket, och sedan en beviljad ansökan för ”tid i spår”. ”Tid i spår” betyder att tågtrafiken tillfälligt stoppas, vilket krävs vid tunnelöppningen. En ansökning om tid i spår måste göras minst två år innan de datum den gäller.

Publicerad 10 October 2019 07:30