Nästan åtta månader fick villaägaren vänta innan hen fick svar på sin bygglovsansökan. Enligt lag får det ta högst tio veckor.

Nästan åtta månader fick villaägaren vänta innan hen fick svar på sin bygglovsansökan. Enligt lag får det ta högst tio veckor. Genrebild: Adobe Stock

Besked om bygglov dröjde - kommunen kritiseras

Villaägare fick vänta på beslut i månader

SVALÖV.

Villaägaren fick vänta i flera månader på ett bygglovsbesked – fast lagen säger att ärendet ska ta högst tio veckor att handlägga. Nu riktar Justitieombudsmannen kritik mot bygg- och räddningsnämnden i Svalövs kommun.

Av
Anders Eeg-Olofsson

Det var i februari förra året som villaägaren kom in med en ansökan till kommunen, med avsikten att bygga om i funkisvillan från 1940-talet. Men först i augusti samma år kom beslutet från nämnden.

Nu kritiserar Justitieombudsmannen (JO) Svalövs kommun för den söliga handläggningen. Enligt lagen ska det ta högst tio veckor för en kommun att handlägga ett bygglovsärende från det att ansökan är komplett, men i detta fall dröjde det betydligt längre än så.

Sedan villaägaren väl fått ett besked har denne dragit tillbaka sin ansökan, men JO väljer ändå att kritisera kommunen för den långsamma handläggningen – och därmed avsluta ärendet. ”Vad som övrigt framkommit i ärendet ger inte anledning till några ytterligare åtgärder”, skriver JO.

Justitieombudsmannen

Justitieombudsmannen (JO) är en myndighet som är underordnat Riksdagen och har till uppgift att granska så att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Källa: www.jo.se/

Publicerad 18 October 2019 08:30