Ska Svalövs kommun plocka ut större delen av vinsten ur sitt bostadsbolag Svalövsbostäder eller ska den vara kvar i bolaget? Den frågan delar nu Svalövspolitikerna.

Ska Svalövs kommun plocka ut större delen av vinsten ur sitt bostadsbolag Svalövsbostäder eller ska den vara kvar i bolaget? Den frågan delar nu Svalövspolitikerna. Foto: Arkiv

Politisk strid om vinst från Svalövsbostäder

Nu kan det bli Liberalerna som avgör

SVALÖV.

Det politiska styret i Svalöv vill plocka ut nästan hela förra året vinst från Svalövsbostäder. Men förslaget möter motstånd. Risk att det kommunala bostadsbolaget töms på pengar, menar Socialdemokraterna. ”Dubbelbeskattning”, anser Hyresgästföreningen. Nu är det Liberalerna som är tungan på vågen.

Av
Anders Eeg-Olofsson

Det var under det senaste kommunstyrelsemötet som SD, M och KD beslöt att ta ut fyra miljoner kronor från Svalövsbostäder. Det motsvarar nästan hela förra årets vinst på 4,2 miljoner kronor.

Utdelningen till ägaren – alltså kommunen – ska bland annat användas till att minska effekterna av socioekonomiska klyftor, rusta upp lekplatser och fritidsanläggningar, finansiera extra kostnader för flyktingmottagning och förbättra boendesituationen för utsatta grupper.

Även fastighetsbolaget Svalövslokaler ska göra en utdelning, på 8 miljoner kronor.

Centerns gruppledare Fredrik Jönsson yrkade på avslag till förslaget.

– Att göra extra utdelningar för täcka kommunens underskott tycker vi är fel, säger han.

Är det inte bra att pengarna delvis går till att förbättra boendesituationen för utsatta grupper?

– Ja, det är ju det som står i lagstiftningen, men vi anser inte att det är hyresgästernas uppgift att finansiera den typen av satsningar.

Linus Fasth, bostadspolitisk samordnare på Hyresgästföreningen, är inne på samma linje.

– Det är ju ett behov hela kommunen har och bör bekostas av alla i kommunen, säger han, och kallar beslutet ”dubbelbeskattning”.

Även Socialdemokraterna är mot förslaget, och vill ha tydligare svar på vad pengarna ska användas till och när styret hade tänkt att genomföra de olika åtgärderna.

– Vi anser att det är en farlig väg att gå och att förutsättningarna för att fortsätta utveckla bolagen försvinner om man plockar så mycket pengar, säger Jan Zielinski (S) i kommunstyrelsens presidium.

– Den största farhågan är att det nuvarande styret med SD i spetsen tömmer bolagen.

Kommunstyrelseordförande Teddy Nilsson (SD) försvarar beslutet.

– Vi har tagit ut så mycket som vi tycker är rimligt att göra, säger han.

– Utan att påverka bolaget var det detta som var möjligt.

När frågan var uppe i kommunstyrelsen yrkade C på avslag, och S ville skicka ärendet på återremiss. Det slutgiltiga beslutet kommer att fattas av kommunfullmäktige 28 oktober, och för att SD, M och KD ska få igenom detta krävs att Liberalerna ställer sig bakom uttaget. Under kommunstyrelsemötet röstade L inte emot förslaget, men inte heller för.

Torbjörn Ekelund (L) vill inte lämna något besked om hur hans parti kommer att rösta under måndagens fullmäktigemöte, förrän han fått veta vilka andra åtgärder som styret tänker ta till för att förbättra kommunens dåliga ekonomi.

– Man kan inte bara tömma det man har i ladorna och sen sitta och vänta till katastrofen är över en och ladorna är helt tomma, säger kommunstyrelseledamoten Torbjörn Ekelund.

Så kan vinsten plockas ut

2011 infördes en ny lag som innebär att kommuner får ta ut hela vinsten från sina bostadsbolag, förutsatt att pengarna går till ” kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar”.

Källa: Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010879-om-allmannyttiga-kommunala_sfs-2010-879

Publicerad 18 October 2019 07:30