Så här skulle det nygamla kvarteret te sig med tillskott av 18 radhus och två höghus med tio våningar.

Så här skulle det nygamla kvarteret te sig med tillskott av 18 radhus och två höghus med tio våningar. Skiss: Landskrona stad

Planer på höga hus vid Segergatan går framåt

Blir högre än de andra i samma område

LANDSKRONA.

Landskrona kan få två nya tiovåningshus. Nu läggs planerna för ny bebyggelse längs Hälsingborgsvägen, med både höghus och radhus.

Av
Anders Eeg-Olofsson

Det är fastighetsbolaget Fem hjärtan som har planer på att bygga ut i området mellan Hälsningborgsvägen och Segergatan. Bolaget äger redan de befintliga höghusen i samma område. Dessa är sju våningar höga.

Johan Nilsson är stadsbyggnadschef på Landskrona kommun.

– Det passar alldeles utmärkt in i Landskronas stadsbild och är ett bra sätt att förtäta staden, säger han.

Tjänstemännen i stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning och politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott har redan gett klartecken för den nya detaljplan som ska göra det möjligt att bygga med mindre mellanrum mellan husen i norra Landskrona. Det är stadsbyggnadsnämnden som kommer att fatta det slutgiltiga beslutet. Johan Nilsson tror att ett sådant beslut kan komma innan nästa sommar, och väljer sedan fastighetsbolaget att gå vidare tar själv bygglovshandläggningen ytterligare omkring två månader.

Klas Klättermus 2 heter den fastighet där Fem hjärtan vill bygga 18 radhus och 68 lägenheter – samtliga bostadsrätter. Lägenheterna ska vara fördelade på två tiovåningshus, som ska vara 34 meter höga. Radhusen blir tvåvåningshus.

Publicerad 22 October 2019 11:12