Andeln av Linåkersskolans nior som är behöriga till gymnasiet ökar för andra året.

Andeln av Linåkersskolans nior som är behöriga till gymnasiet ökar för andra året. Genrebild: Adobe Stock

Fler Svalövselever behöriga till gymnasiet

Cirka 14 procentenheters ökning på två år

Av
Anders Eeg-Olofsson

SVALÖV. En högre andel av niondeklassarna i Svalöv är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan detta läsår jämfört med förra. Det visar statistik från Skolverket.

Under läsåret 2018/2019 var 86,7 procent av niorna på Linåkerskolan behöriga, att jämföra med 78,5 procent läsåret innan, och 72,8 procent läsåret innan dess.

Detta läsår är andelen behöriga i Svalöv över rikssnittet, som är 84,3 procent. Detta har bara inträffat en gång tidigare under de senaste tio åren, skriver Svalövs kommun i ett pressmeddelande.

Publicerad 23 October 2019 14:00