Jan Zielinski (S) är starkt kritisk till hur Robert Johansen fått lämna sin post som vd för de kommunala bolagen Svabo/Svalo.

Jan Zielinski (S) är starkt kritisk till hur Robert Johansen fått lämna sin post som vd för de kommunala bolagen Svabo/Svalo. Foto: Arkiv (Jonas Lundin/Anders Eeg-Olofsson)

Stark kritik mot att Svabo-vd sparkas

”Som en blixt från klar himmel”

SVALÖV. Den politiskt intresserade kommuninvånaren kan inte ha missat det nya SD-ledda styrets planer på att plocka ut totalt tolv miljoner kronor ur de kommunala bolagen Svalövsbostäder och Svalövslokaler. Det förslaget har mött motstånd, både politiskt, men också från hyresgäster och Hyresgästföreningen. I kölvattnet av det har bolagens vd Robert Johansen nu fått lämna sin post.

Av
Jonas Lundin

Beslutet fattades av en oenig styrelse på ett extrainkallat möte i torsdags. Anledningen till att Robert Johansen får gå, sägs vara ”betydande oenighet gällande bolagets styrning”, enligt ett pressmeddelande.

Men det finns kopplingar till den planerade extrautdelning som SD, M och KD vill göra ur de kommunala bolagen Svabo (fyra miljoner kronor) och ur Svalo (åtta miljoner kronor), menar Jan Zielinski (S), vice ordförande i Svalo/Svabos styrelser.

– Det har det att göra med indirekt, eftersom man anser att han varit illojal och pratat med revisorerna, säger Jan Zielinski och fortsätter:

– Han har bara kollat upp konsekvenser av vad som händer om man måste göra utdelningar i den storleksordningen som de pratat om. Jag ser inte det som att han gjort något illojalt, utan att man tar ansvar för bolagets bästa utifrån den roll han har.

Angelie Fröjd (M) är ordförande i styrelserna för Svabo/Svabo.

– Robert Johansen får avsluta sin anställning i Svalo/Svabo för att vi behöver ett nytt ledarskap. Anledningarna är detaljer som vi inte behöver gå in på. Jag värnar om att Robert ska kunna gå vidare och söka sig andra jobb. Det var inte en enig styrelse som fattade detta beslut. Det blev en majoritet för förlaget att arbetsbefria honom och avsluta vd-uppdraget.

Varför behövs det ett nytt ledarskap?

– Egentligen är det ganska naturligt. Det är ett nytt styre i kommunen, en ny styrelse i bolaget. Om man tittar över vad är det vi vill och hur vi vill driva det, passar Robert Johansen in i den ledarkonstellationen. Man kan ha olika syn på saker. Vi landar i detta.

Har Jan Zielinski fel när han säger att de planerade vinstuttagen är en indirekt anledning till att Robert Johansen får sluta?

– Hur Jan tolkar det, det får stå för Jan. Det är inte min uppgift att recensera honom.

Förslaget att säga upp Robert Johansen kom som en bomb på sittande möte, menar Johan Wigrup (C) som fram till i slutet av september var ordförande för styrelserna i Svabo/Svalo,

– Hur ska man kunna fatta beslut på sittande möte om en så stor sak, utan giltiga skäl? Jag yrkade på att det inte skulle avgöras på mötet, utan att man skulle ta det som information, så att vi kunde ha ett nytt möte. Och sedan yrkade jag nej. Jag tycker att Robert är en fantastiskt duktig vd för Svalövsbostäder. Och kompetens är inte lätt att få.

Det finns också en ekonomisk aspekt, menar han.

– Nu ska vi betala ut 15 månadslöner. Som styrelseledamot så har jag ett ansvar gentemot bolaget och bolagets ekonomi. Det rör sig om upp emot två miljoner kronor i lön och semesterersättning, som bolaget nu alltså ska slänga ut i dessa kristider. För mig är det inte att sätta detta bolaget främst, säger Johan Wigrup.

Tom Jensen (L), ersättare i styrelserna för de två kommunala bolagen, har valt att lämna sin post, med anledning av den senaste tidens händelser.

På nästa möte i kommunfullmäktige den 28 oktober kommer troligen frågan om den så kallade efterutdelningen ur de kommunala bostadsbolagen, att avgöras. Då står de styrande partiernas (SD, M och KD) förslag på dagordningen. Som Lokaltidningen tidigare berättat hänger mycket ihop med hur Liberalerna kommer att ställa sig i frågan. Det är inte känt i skrivande stund.

Publicerad 25 October 2019 16:40