Jan Zielinski (S) är en av de som nu hoppar av styrelserna för Svabo/Svalo.

Jan Zielinski (S) är en av de som nu hoppar av styrelserna för Svabo/Svalo. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Politiker hoppar av i protest

"Vaga grunder bakom att vd fick sparken"

SVALÖV. De identiska styrelserna i Svabo och Svalo består av fem ledamöter och lika många ersättare. Nu hoppar hälften av. Det som ligger bakom är kanske främst behandlingen av vd:n Robert Johansen som fick sparken.

Av
Jonas Lundin

– Det kan vi inte ställa oss bakom, därför markerar vi som ledamöter i nuvarande styrelse genom att avgå, säger Jan Zielinski (S).

Först ut att hoppa av var ersättaren Tom Jensen (L). Nu fogas ytterligare namn till raden. Ordinarie ledamoten, tillika vice ordförande Jan Zielinski (S) och ersättaren Annie Karlsson (S) har lämnat in avskedsansökan.

– Det enda jag fått reda på är att han är illojal. Jag kan inte se hur han har varit illojal. Det är så vaga grunder, det känns som att det ligger andra bakomliggande orsaker, säger Jan Zielinski (S).

– Vi tycker tvärtom att han varit väldigt lojal mot bolaget, att han värnat om bolaget och kollat med revisorerna att det inte blir några problem när det ska ske så stora vinstuttag. Det är utifrån bolagets bästa.

Nu ska Socialdemokraterna ta en diskussion om vilka som ska ersätta de avhoppade politikerna till nästa fullmäktigemöte.

Centerpartisterna Johan Wigrup, som är ordinarie ledamot i Svalo/Svabo och Ida Andersson, som är ersättare, ska lämna in sina avsked inför nästa fullmäktige. Johan Wigrup riktar skarp kritik mot hur Angelie Fröjd (M) agerat som ordförande i Svabo.

– Han (Robert Johansen, red. anm) är oerhört kompetent. Hur man då kan sparka honom efter bara kort tid som ordförande, det tyder på oerhörd inkompetens. Det är inte professionellt agerande, säger Johan Wigrup.

Publicerad 31 October 2019 09:45