Tomten där stadens gasverk fanns i nära 80 år är den mest förorenade i Landskrona. Det talar mot skolverksamhet i närheten menar miljöförvaltningen.

Tomten där stadens gasverk fanns i nära 80 år är den mest förorenade i Landskrona. Det talar mot skolverksamhet i närheten menar miljöförvaltningen. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Miljöförvaltningen: ”Industriområde inte bästa placeringen”

Dömmer ut Ljusglimten som framtida skola

LANDSKRONA.

Kommunens miljöförvaltning har varit minst sagt skeptisk när den fått tycka till om de nu skrotade skolplanerna för Ljusglimten.

Av
Per Eeg-Olofsson

I vanlig ordning har andra myndigheter och kommunala bolag fått tycka till om förhandsbeskedet om tillfälligt bygglov (se länkad artikel). Flera efterlyser bättre kunskap innan de ger grönt ljus för skolverksamhet i de före detta industrilokalerna. Därför listas en rad villkor i förhandsbeskedet, som måste uppfyllas innan ett framtida tillfälligt bygglov kan ges.

Miljöförvaltningens invändningar kan nog sägas vara de tyngsta. I sitt svar avråder förvaltningen helt från att ge positivt förhandsbesked för bygglovet. Det är vad som finns i marken och grundvattnet på fastigheten som oroar. Förvaltningen påpekar att hela fastigheten är klassad som riskklass 2, vilket betyder stor risk för markföroreningar. I det här fallet gäller det klorerade lösningsmedel som användes i armaturfabriken för att tvätta metallkonstruktioner.

– Det finns föroreningar både under fastigheten, på grannfastigheten och det finns ett industriområde alldeles inpå, säger kommunens miljöchef Jörgen Hanak.

– Tidigare har man pratat om att flytta bara Bygg- och anläggningsprogrammet och el-programmet, och det är sin sak. Men att flytta hela skolverksamheten är något annat.

Att flytta hela skolverksamheten är något annat.

Det handlar inte endast om hälsorisker, menar Jörgen Hanak, utan även hur skolverksamhet i lokalerna skulle kunna begränsa industrierna i närheten.

– Industriernas verksamhet regleras i Miljöbalken. Hamnar det en skola bredvid finns det risk för stora inskränkningar i deras miljötillstånd jämfört med idag. Och det kan även vara begränsande när det gäller att ge tillstånd för nyetableringar, säger han.

Grannfastigheten, där stadens gasverk stod i nära 80 år, är den mest förorenade industrimarken i Landskrona. Där finns både cyanid, bly, polyaromatiska kolväten, kvicksilver, arsenik, med mera i jorden. Även om en, sannolikt mycket kostsam, sanering av marken planeras, så talar det emot skolverksamhet i närheten menar miljöförvaltningen.

– De ämnena ska inte spridas när man sanerar, men det finns alltid en viss risk, och den kan man inte bortse ifrån, säger Jörgen Hanak.

Vad skulle krävas för att förvaltningen säger ja till det tillfälliga bygglovet?

– Bättre utredningar överhuvudtaget. Dels om föroreningarna, dels om hur industriområdet påverkas av att det läggs skolverksamhet där. Ska man samla gymnasiet på ett ställe och har ett blankt blad är inte ett industriområde bästa placeringen.

Publicerad 05 November 2019 07:00