Plats för gymnasium? Det är en idé som utbildningsförvaltningen velat undersöka men nu skrotar. Miljöförvaltningen har varit mycket tveksam och pekar på föroreningar och industrigrannar.

Plats för gymnasium? Det är en idé som utbildningsförvaltningen velat undersöka men nu skrotar. Miljöförvaltningen har varit mycket tveksam och pekar på föroreningar och industrigrannar. Foto: Per Eeg-Olofsson

Skolplaner för Ljuspunkten skrotas

För svårt att bygga om – trots stora ytor

LANDSKRONA.

För några veckor sedan blev det klart att stadens utbildningspolitiker har haft funderingar på att flytta hela eller en del av gymnasieskolan till Ljusglimten, som gamla Thornfabriken nu kallas. Men stadens miljöförvaltning är minst sagt skeptisk och nu har idén avfärdats, redan innan den tagit fastare form.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det var på senaste mötet i stadsbyggnadsnämnden som det togs beslut om att ge ett positivt förhandsbesked för ett tidsbegränsat bygglov för skolverksamhet i de gamla industrilokalerna, under tio år. Om det bygglovet skulle ges, blir det lagligt att ha skolverksamhet där, redan innan man hunnit ändra detaljplanen för området. Idag tillåter planen endast ”industriändamål”.

Planerna har rört cirka 250 elever, runt hälften av de som går på Öresundsgymnasiet. Det har handlat om programmen Bygg- och anläggning, El och energi, Barn- och fritid, Vård- och omsorg, samt de vuxenelever som lär sig CNC-programmering, ett styrsystem för verkstadsmaskiner. I skisser över en framtida ombyggnad av Ljuspunkten syns verkstadslokaler, lager, klassrum, gymnastiksal med mera, på runt 5000 kvadratmeter.

Sedan år 2017 har Landskrona bara en gymnasieskola, Öresundsgymnasiet. Då slogs Allvar Gullstrandgymnasiet och Selma Lagerlöfgymnasiet samman till en enhet under nytt namn. Bakgrunden var att allt färre av Landskronas niondeklassare söker sig till gymnasiet i hemstaden, och att den kommunala gymnasieskolan därför dragits med stora underskott. Cirka 25 heltidstjänster försvann i den nya, bantade gymnasieskolan.

Men även om det nu bara finns en gymnasieskola i Landskrona, så sker utlärningen på flera platser. Gamla Selma Lagerlöf gymnasiets lokaler vid sjukhuset används fortfarande, Bygg- och anläggningsprogrammet och El- och energiprogrammet finns på Emaljgatan samt Idrottsvägen. Tanken med gymnasium på Ljusglimten är att samla hela gymnasieverksamheten på ett ställe.

– Idag finns vi på fyra adresser, i sex olika lokaler, säger Landskronas gymnasiechef Erik Åström.

– Efter senaste besöket från Skolinspektionen konstaterade man att man är nöjd med vår skolverksamhet, men att det finns ett behov av att samla den på ett ställe. Det skulle skapa en bättre vi-känsla bland personal och elever och ge enklare logistik.

Det finns ett behov av att samla den på ett ställe.

Därför utreds alternativa lokaler för gymnasiet.

– Det är flera spår, men Ljusglimten är det som vi kommit längst med, säger Erik Åström som tycker att det är för tidigt att gå ut med vilka de andra spåren är.

Men nu är alltså alternativet med Ljusglimten definitivt avfärdat.

– Ja, så har jag uppfattat det, säger Erik Åström och hänvisar till en enig utbildningsnämnd.

– I första steget var tanken att flytta dit halva skolan, och i ett andra steg resten av skolan. Ljuspunkten har varit intressant eftersom alternativet såg ut att ha potential för flytt av hela skolan. Men när det visat sig att det inte går, så faller det alternativet.

Det handlar om svårigheter med en framtida ombyggnad, berättar Erik Åström.

– Som jag förstått skulle det bli svårt att bygga både en idrottshall och en matsal som räcker till.

Det är ju väldigt stora ytor på Ljusglimten?

– Ja, men ventilation och värme är svårt att anpassa till skolverksamhet i delar av byggnaden.

Miljöförvaltningen är mycket kritisk mot skolverksamhet på Ljusglimten, har det påverkat beslutet?

– Nej, inte utifrån mitt perspektiv. Jag utgår från att man väljer lokaler som är säkra för eleverna. Min rekommendation att säga nej till förslaget utgår från det pedagogiska, miljöförvaltningens synpunkter är inget jag tagit i beaktande.

Publicerad 05 November 2019 07:00