Det ser ut att dröja innan Landskrona kan få ett kallbadhus igen, efter att det gamla blåste bort 2013. I april förra året tog fritidsnämnden beslut om ett sådant vid Lill-Olas brygga, men längre upp i politiken tog det stopp. På drygt ett och ett halvt år har inte mycket hänt i frågan.

Det ser ut att dröja innan Landskrona kan få ett kallbadhus igen, efter att det gamla blåste bort 2013. I april förra året tog fritidsnämnden beslut om ett sådant vid Lill-Olas brygga, men längre upp i politiken tog det stopp. På drygt ett och ett halvt år har inte mycket hänt i frågan. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Nytt kallbadhus en iskall fråga

Kan börja byggas tidigast år 2021 – kanske

LANDSKRONA. I april förra året såg det ut att vara klappat och klart i politiken. Fritidsnämndens politiker var överens om att ett nytt kallbadhus för 12-13 miljoner kronor ska ligga vid Lill-Olas brygga. Men högre upp i politiken tog det stopp. Ett och ett halvt år senare är frågan om bastubad vid havet ännu iskall.

Av
Per Eeg-Olofsson

De flesta Landskronabor som var med då, minns nog hur stormen Sven förvandlade det gamla kallbadhuset vid Lustbåtshamnen till drivved i december 2013. Sedan dess har frågan om ett nytt kallbadhus stötts och blötts, både av politiker och andra intressenter.

Det är kallbadarföreningen Doppingarna som ägde det gamla badhuset. Länge stod de utan lokal, men i januari 2016 kunde de inviga en temporär lösning på samma plats vid Lustbåtshamnen, med bastu i en modulbyggnad på land och en ny, kortare brygga, där den gamla funnits.

Doppingarna har dock inte gjort någon hemlighet av att de vill att kommunen bygger ett nytt badhus. Och det vill de se på samma plats som det gamla, eller åtminstone i närheten. I oktober förra året presenterade föreningen ett förslag där ett nytt badhus placeras cirka 30 meter norr om där det gamla låg.

Tre år tidigare, i oktober 2015, gick den styrande treklövern ut med ett eget förslag: ett kallbadhus på östra sidan inloppet till Lustbåtshamnen – ett förslag som senare drogs tillbaka, mycket på grund av varvets synpunkter.

Ett badhus nära farleden är nämligen något som reparationsvarvet OHIAB mycket tydligt motsatt sig. För att kunna ta emot större fartyg har varvet förlängt sin torrdocka, och planerar att bygga en helt ny torrdocka där den gamla stapelbädden finns. Mångmiljoninvesteringar som även förutsätter att farleden in till varvet breddas och rätas ut. I den ekvationen passar det illa med badare i närheten av farleden, menar varvet.

Den tredje rollen i dramat spelas av politikerna. Dåvarande fritidsförvaltningen, tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, fick i uppdrag att titta på placeringar för ett nytt badhus. Tre alternativ fanns från början: i närheten av den gamla platsen, Cement i Borstahusen och Lill-Olas brygga. Enklast, och därför billigast är det att bygga vid Lill-Olas brygga kom utredningen fram till, och föreslog det alternativet.

Och det var det politikerna i fritidsnämnden enades kring efter några om och men. Vid en blåsig pressträff på bryggan i april förra året berättade dåvarande nämndsordföranden Birgitta Persson (M) att man nu var överens i nämnden, och att ett nytt kallbadhus skulle kunna stå klart år 2019.

Men när frågan skulle gå vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige tog det stopp.

– Min minnesbild är att vi aldrig tog upp frågan i kommunstyrelsen, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

– Det fanns inget intresse av att lägga in det i budgeten för 2019, det passerade inte nålsögat. Och det fanns en fortsatt diskussion om det inte skulle gå att hitta ett mer centrumnära läge som ändå är ekonomiskt och underhållsmässigt hållbart.

Det passerade inte nålsögat.

Med det syftar han på kostnader för vad havet kan göra.

– Vi vill inte komma i ett läge där det krävs återkommande muddring eller reparation av bryggor, säger Torkild Strandberg.

Han berättar att det nu åter hamnat på stadsbyggnadsförvaltningens bord att undersöka tänkbara placeringar. Något slutdatum för det uppdraget finns dock inte.

– Nej, det gör det inte. Budgeten för 2020 tas om några veckor, så det är budgeten för 2021 som man får titta på. Och då bör utredningen vara klar inom ett halvår, säger Torkild Strandberg.

– Nästa fråga, efter placeringen, blir hur man hittar ett sätt att hantera ett kallbadhus ekonomiskt. Det gäller att hitta en aktör som vill driva det med en rimlig prisnivå. Jag misstänker att de som skulle vilja driva badhuset vill göra det i samband med någon annan aktivitet och även då kommer frågan om placeringen in.

Att frågan mer eller mindre varit politiskt död sedan beslutet i fritidsnämnden förra året bekräftas av Bo Lundgren (L) som idag är ordförande i nygamla teknik- och fritidsnämnden.

– Nej, den frågan har inte varit uppe på ett tag, säger han och ger en förklaring:

– När det blir stopp i en fråga beror det ofta på att det hänt saker i nämnden. Här har vi ju haft ett val emellan.

Han utesluter dock inte att frågan skulle kunna hamna hos nämnden igen.

– Frågan kan säkert tas upp igen, ja. Men man ska veta att ett nytt kallbadhus inte finns med i budgeten för nästa år, så det är tidigast år 2021 som det kan bli aktuellt.

Om och när det blir ett beslut om nytt kallbadhus står alltså skrivet i stjärnorna. Bo Lundgren vet dock vad hans personliga åsikt i frågan är.

– Jag tycker det vore trevligt med en mer central placering. Men jag är fullt medveten om att det blir helt andra kostnader om man bygger med badbassänger.

Lill-Olas eller vid Vattentornet?

Under de snart sex år som förflutit sedan det gamla badhuset blåste sönder har flera förslag på plats för ett nytt kallbadhus dykt upp. När kommunen utrett frågan är det dock två huvudalternativ som stått kvar: längst ut på en förlängning av Lill-Olas brygga, eller ungefär vid vattentornet vid Halvmånen. Båda alternativen har för- och nackdelar enligt utredningen. Vattentornet-alternativet ligger närmare centrum och kan därför väntas dra mer folk. Mot det talar att kusten där är mycket långgrund. För att uppnå badbart djup måste bassänger med havsvatten byggas, en teknik som är både dyr och oprövad. Lill-Olas alternativet är enklare att bygga och därför billigare – men längre från centrum.

Publicerad 07 November 2019 07:00