Under vecka 47 börjar arbetet inför saneringen av det södra BT Kemi-området. Ett första steg är att hämta jord- och betongprover ur marken. Med hjälp av dessa ska en saneringsanläggning sedan specialdesignas för Teckomatorp.

Under vecka 47 börjar arbetet inför saneringen av det södra BT Kemi-området. Ett första steg är att hämta jord- och betongprover ur marken. Med hjälp av dessa ska en saneringsanläggning sedan specialdesignas för Teckomatorp. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Snart börjar sista BT Kemi-saneringen

Kan innebära buller och lukt

TECKOMATORP. Under vecka 47, främst den 20 och 21 november, kommer det att borras och schaktas på det södra BT Kemi-området. Det kan innebära visst buller och lukt för Teckomatorpsborna.

Av
Jonas Lundin

Det norra BT-Kemi-området är sedan tio år ett rekreationsområde. Nu är det dags för även det södra området att saneras. Saneringen ska ske under åren 2020 och 2021. Och då är det termisk in situ-teknik som företaget som fått uppdraget, Geoserve AB, ska använda.

Metoden innebär att värmerör borras ner i marken, att föroreningarna förångas och samlas in och att jorden på det sättet behandlas på plats utan att behöva grävas upp. För att hitta den optimala temperaturen för behandlingen så hämtar företaget Geoserve in jord- och betongprover som ska värmetestas i laboratorium. Sedan ska en saneringsanläggning specialdesignas utifrån föroreningssituationen och markförhållandena.

Borrningen och schaktningen sker under vecka 47, främst den 20 och 21 november.

Infomöte för allmänheten

Den som vill veta mer om efterbehandlingen av det före detta BT Kemi-området är välkommen till informationsmöte för allmänheten tisdagen den 12 november. Vid mötet berättar Geoserve mer om sin teknik och svarar på frågor. Projektledningen informerar om projektet och om tidplanen för det fortsatta arbetet. Mötet hålls i utställningslokalen på Torgskolan i Teckomatorp, Skolgatan 1b, med start klockan 18.30.

BT Kemi

BT Kemi AB producerade ogräsbekämpningsmedel i fabriken i Teckomatorp mellan åren 1965 och 1977 och orsakade då Sveriges första stora miljöskandal. På det norra området grävde förtaget ner tunnor. Det södra området är platsen för de gamla fabriksbyggnaderna. Den norra delen av området var färdigsanerad år 2009 och utgör sedan dess rekreationsområdet ”Vallarna”. Södra området beräknas saneras under åren 2020 och 2021. Den totala slutnotan för samhället förväntas landa på ungefär en halv miljard kronor.

Publicerad 07 November 2019 09:30