Några av de större problemen i Landskrona är för närvarande nedskräpning, bilar som kör för fort och att man känner sig otrygg ensam sent på kvällen. Det berättade Jessica Mårtensson, tillförordnad kommunpolis och Annika Persson, trygghetssamordnare i Landskrona stad, vid en pressträff.

Några av de större problemen i Landskrona är för närvarande nedskräpning, bilar som kör för fort och att man känner sig otrygg ensam sent på kvällen. Det berättade Jessica Mårtensson, tillförordnad kommunpolis och Annika Persson, trygghetssamordnare i Landskrona stad, vid en pressträff. Foto: Jonas Lundin

Landskronabor känner sig otrygga ute sent på kvällen

Det säger Polisens trygghetsmätning 2019

LANDSKRONA. Något fler Landskronabor känner sig otrygga, men betydligt färre blir utsatta för brott. Det visar Polisens trygghetsmätning 2019.

Av
Jonas Lundin

Sedan 2001 gör polisen årligen trygghetsundersökningar i kommunerna, i år är det 1111 Landskronabor som svarat på enkäten. Den skickades ut till 2038 slumpmässigt utvalda kommuninvånare i åldern 16 till 85 år under perioden den 15 augusti till den 7 oktober. Den är indelad i fem områden: Centrum/Öster, Övriga Centrum, Karlslund/Norrestad, Borstahusen/Västra Fäladen och byarna.

– Den skickades ut ganska kort efter sprängningen vid stadshuset och de händelserna som var på Centrum/Öster med en skjutning där en tredje person drabbades, det var ett par handgranatshändelser också. Det ser vi som en delförklaring till att resultaten är som de är, säger Annika Persson, trygghetssamordnare i Landskrona stad vid måndagens pressträff.

Trygghetsmätningarna sammanfattas i ett så kallat problemindex, där alla enkätens frågor väger lika tungt, oavsett om det handlar om nedskräpning eller om man känner sig otrygg utomhus sent på kvällen. Sedan mätningarna startade i Landskrona år 2001, har problemindex minskat från 2,91 till 2,12 i år. Dock är det i år högre än till exempel år 2010 (1,87) eller år 2018 (1,96). Landskrona ligger i samma härad som exempelvis lokalpolisområdena Södra Malmö (2,15) och Hässleholm (2,09).

– Landskrona ligger kvar på en medelnivå, det är i samma som förra året. Där ser vi ingen förändring, säger Jessica Mårtensson, tillförordnad kommunpolis.

– Det som bidrar i år är bland annat att folk tycker att det är ett bekymmer med nedskräpning, att bilar kör för fort, att det är buskörning med mopeder och trygghetskänslan utomhus ensam sen kväll har försämrats.

Högst problemindex har fortfarande Centrum/Öster och Karlslund. De områdena är också de områden i Landskrona där flest boende känner sig otrygga.

– Övrig tätort har stuckit iväg det här året. Förra året var vi snarare förvånade över att det hade sjunkit så mycket som det gjorde då. Vad det beror på vet vi inte, men det har också varit en del bekymmer bland annat med de här explosionerna under året som gått, säger Annika Persson.

Medborgarna ute i byarna oroar sig för lite andra saker än stadsborna.

– I byarna är det mer buskörning, mer mopeder, EPA-traktorer, bilkörning överhuvudtaget och inbrott i både förråd och bostad, säger Annika Persson.

Men brotten tycks ändå minska. Andelen som inte blivit utsatta för brott ligger på 79 procent, en ökning med nio procentenheter jämfört med 2012, enligt trygghetsmätningen.

– Det här stämmer också överens med Polisens brottsstatistik där vi ser att andelen brott fortsätter att minska. Det har sjunkit med ungefär 25 procent de senaste tio åren, säger Annika Persson.

Jessica Mårtensson fyller i:

– 2012, då hade vi 8000 anmälda brott. I år tror vi att vi kommer ligga någonstans kring 5500 anmälda brott, så det sjunker.

Större problem i Landskrona kommun år 2019, enligt Polisens trygghetsmätning

Nedskräpning

Bilar kör för fort

Buskörning med mopeder

Oro för överfall/misshandel

Trygghetskänslan utomhus sent på kvällen

Avstå aktiviteter (restaurangbesök, kommunikationer, sportevenemang)

Publicerad 11 November 2019 14:45