Områden med ängsgräs på kommunal mark, till exempel vid Hälsingborgsvägen, kan hjälpa till att gynna pollinerande insekter, till exempel vildbin där en tredjedel av arterna i Sverige håller på att försvinna.

Områden med ängsgräs på kommunal mark, till exempel vid Hälsingborgsvägen, kan hjälpa till att gynna pollinerande insekter, till exempel vildbin där en tredjedel av arterna i Sverige håller på att försvinna. Foto: Per Eeg-Olofsson/Press

Fält med ängsgräs ska sås vid Hälsingborgsvägen

Ska öka biologisk mångfald

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Förra året anlade kommunen en långsmal remsa längs Hälsingsborgsvägen, med gräs och blommor som hör hemma i ängslandskap. Då var det bland annat Kornvallmo, Humleblomster, Väddklint, Myskmalva, Gullviva och Stor blåklocka som såddes och blommade under sensommaren.

Det vill kommunen upprepa i år, och nyligen har arbetet med ängen gjorts längs Hälsingborgsvägen i höjd med Västra fäladen. Ett vackert inslag, naturligtvis, men tanken är även att växtligheten ska gynna artrikedomen, och inte minst pollinerande insekter.

Charlotte Fajerson, projektansvarig och landskapsarkitekt, varnar dock för att ängen kanske inte blir en skönhetsupplevelse under de första åren.

– En äng förändras över tid. De första åren kan den se gles ut och ettåriga ogräs syns mer än ängsväxterna. Men när ängsväxterna fått lite mer tid på sig och börjat växa kommer de lättare kunna konkurrera ut ogräset. Då blir det en praktfull äng med vackra färger, säger hon i ett pressmeddelande.

Även i Asmundtorp och Häljarp finns det planer på att omvandla mindre ytor till ängsmark.

Publicerad 13 November 2019 07:00