Förslaget om extrautdelning på fyra miljoenr kronor ur Svabo väntas gå igenom fullmäktige i slutet av november.

Förslaget om extrautdelning på fyra miljoenr kronor ur Svabo väntas gå igenom fullmäktige i slutet av november. Foto: Arkiv/Anders Eeg-Olofsson

Omdebatterat miljonuttag på väg genom fullmäktige

”Inga konsekvenser för hyresgästerna”

På måndag den 25 november väntas det SD-ledda styrets omdebatterade förslag om extrauttag på fyra miljoner kronor ur det kommunala bostadsbolaget Svabo gå igenom fullmäktige. Och det med Liberalernas stöd.

Av
Jonas Lundin

Utan tvekan är det den hetaste politiska potatisen i Svalövs kommun den senaste tiden: planerna på extrautdelning från de kommunala bolagen Svalövsbostäder (fyra miljoner kronor) och Svalövslokaler (åtta miljoner kronor).

Förra gången det var uppe i fullmäktige så skickade oppositionen tillbaka ärendet, då C, S, Mp och Fi röstade för en så kallad minoritetsåterremiss. När frågan nu återkommer till fullmäktige den 25 november, så finns inte den möjligheten, utan förslaget lär gå igenom fullmäktige i oförändrat skick.

– Vi har tagit in juridisk kompetens, inte så mycket när det gäller Svalövslokaler för den frågan är solklar, men när det gäller Svalövsbostäder. Vi har extern juridisk kompetens som säger att det här är rätt efter alla konstens regler, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget om extrautdelning ur Svabo har mött motstånd, politiskt, men även från hyresgäster och Hyresgästföreningen. Inför förra mötet i kommunfullmäktige den 28 oktober, arrangerade Hyresgästföreningen en manifestation utanför kommunhuset i protest mot planerna på extrautdelning från Svabo.

Teddy Nilsson (SD) understryker att det är ett engångsuttag från Svabo, som inte påverkar hyresgästerna.

– Det blir inga hyreskonsekvenser på grund av uttaget. Det finns ett uppbyggt kapital i bolaget som vi inte kan röra, även om vi skulle velat, som ligger låst, säger han och fortsätter:

– Jag har respekt för att för att hyresgästföreningen går ut hårt, då deras främsta roll är att företräda hyresgästerna. Sedan blir jag förvånad att hyresgästföreningen går ut så hårt i lilla Svalövs kommun, när vi har så mycket evidens i vår omvärld, där man plockat ut så mycket större miljonbelopp historiskt.

Han tänker till exempel på att Malmö Stadshus AB tog ut 133 miljoner kronor ur det kommunala bostadsbolaget MKB år 2019 och planerar att ta ut 95 miljoner kronor år 2020.

– Båda de budgetarna står S och Mp bakom. Men tydligen är det annorlunda nu när det gäller de fyra miljonerna i Svalöv. Det är klart att det är det politiska som det handlar om, säger Torbjörn Ekelund (L).

Han är ordförande i Liberalerna som stödjer SD-M-KD-styrets förslag om extrautdelningarna från Svabo/Svalo. L-stödet är ett måste för att förslaget ska få egen majoritet i fullmäktige måndagen den 25 november.

– Alternativet är mycket värre. Svalövs kommuns ekonomi har mycket svåra problem, jag vill helst inte använda ordet kris, men vi är nästan där. Det krävs omfattande engångsintäkter för att klara 2019, 2020 och 2021. Om vi inte plockar in de engångsintäkterna, och hamnar på minusresultat i kommunen, då står vi inför omedelbara neddragningar i verksamheten. Om man gör sådana, så är det de som arbetar längst ut, närmast kommuninvånarna som drabbas av uppsägningar. Där är det också de svagaste som drabbas, som är i störst behov av kommunal service, säger Torbjörn Ekelund (L).

Det här ska extrautdelningen ur Svabo användas till

Extrautdelningen på fyra miljoner kronor till Svabo:s ägare – alltså kommunen – är tänkt att bland annat användas till att minska socioekonomiska klyftor, rusta upp lekplatser och fritidsanläggningar, finansiera extra kostnader för flyktingmottagning och förbättra boendesituationen för utsatta grupper.

Publicerad 13 November 2019 08:30