Sjuksköterskan har vid ett stort antal tillfällen stulit bland annat morfin från arbetsplatsen.

Sjuksköterskan har vid ett stort antal tillfällen stulit bland annat morfin från arbetsplatsen. Foto: Adobe stock

Morfinstjälande sjuksköterska får ny chans

Men IVO anser att personen är uppenbart olämplig

SKÅNE.

En sjuksköterska är uppenbart olämplig. Det anser Inspektionen för vård- och omsorg. Men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd avslår yrkandet att dra in legitimationen.

IVO hänvisade bland annat till att sjuksköterskan uppträtt hotfullt mot kollegor. Den anställde hade också visat prov på bristande kompetens, bristande omdöme och varit passiv i sitt beslutsfattande.

Sjuksköterskan hade verkat påverkad på jobbet och stulit narkotikaklassade läkemedel vid ett stort antal tillfällen vilket personen dömts för i tingsrätt. Arbetsgivaren bedömde också att personen var en risk för patientsäkerheten. Som exempel nämndes att patienter som skulle fått smärtstillande inte fått det.

Sjuksköterskan har också varit avstängd på grund av hot mot kollegor och för att ha varit påverkad på jobbet.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd avslår dock yrkandet om att dra tillbaka legitimationen. De anser att förutsättningarna för en treårig prövotid är uppfyllda.

Med adekvat specialistbehandling och kontroller bedöms sjuksköterskan kunna komma till rätt med sina problem och kunnat utföra sitt yrke tillfredsställande.

Tidigare historik

Sjuksköterskan fick en prövotid 2008 för sin legitimation på grund av sjukdom eller liknande omständighet efter beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Den dåvarande tillsynsmyndigheten socialstyrelsen överklagade beslutet eftersom de yrkat på att dra in legitimationen.

Innan det hann avgöras gjorde Socialstyrelsen en ny anmälan och yrkade på att legitimationen skulle dras in då det framkommit att personen under tjänstgöring utomlands stulit narkotikaklassade läkemedel. I det aktuella landet togs beslut om att dra in legitimationen under sex månader.

2008 och 2009 drogs sjuksköterskans legitimation in i båda länderna. Sjuksköterskan ansökte om ny legitimation 2011 men fick nej året därpå. Anledningen var att det mot bakgrund av personens tidigare problem, och att det medicinska underlaget inte var tillräckligt inte kunde visas med säkerhet att sjuksköterskan kommit till rätta med sina problem.

Det beslutet överklagades och 2013 fick sjuksköterskan tillbaka sin svenska legitimation.

Publicerad 14 November 2019 15:40