Att det varit lite si och så med underhållet vittnar fasaden mot Selma Lagerlöfs väg om. Nu väntas beslut om att fastighetsägaren måste åtgärda putsfasaden och det läckande taket på 1700-talshuset – annars hotar vite.

Att det varit lite si och så med underhållet vittnar fasaden mot Selma Lagerlöfs väg om. Nu väntas beslut om att fastighetsägaren måste åtgärda putsfasaden och det läckande taket på 1700-talshuset – annars hotar vite. Foto: Jonas Lundin

1700-tals hus i förfall – nu hotas ägaren med vite

Kan får betala 750 000 kronor om inget görs

LANDSKRONA.

1769 står det med järnsmidda siffror på fasaden. Det gör kontorshuset i korsningen Selma Lagerlöfs väg och Kungsgatan till ett av de äldsta i Landskrona. Här bodde en gång Selma Lagerlöf, och det ligger vägg i vägg med maktens boningar i stadshuskvarteret. Men det har inte hindrat ägaren från att låta det förfalla. Nu tar kommunen av silkesvantarna.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det är stadsbyggnadsnämnden som på tisdagens möte kommer upp frågan om att rikta förelägganden mot fastighetsägaren, bolaget Skånefastigheter i Svalöv AB. Det är stadsbyggnadsförvaltingen själv som gjort en anmälan om misskötsel.

– Ja, efter att det kommit till vår kännedom att fastigheten är gravt ovårdad, säger stadsbyggnadschefen Johan Nilsson.

Det har gjorts en ”okulär besiktning”, det vill säga man har tittat på hur det ser ut, och konstaterat att putsfasaden är i dåligt skick. Det är även taket med taktegel – det läcker in. Det kan inte fortsätta menar tjänstemän och politiker.

– Det här är en av Landskronas 1700-tals byggnader, där Selma Lagerlöf bott. Det finns höga kulturhistoriska värden, säger Johan Nilsson.

Att fasaden inte är i bästa skick syns även för en lekman. Men även taket kräver akuta åtgärder menar kommunen.

Att fasaden inte är i bästa skick syns även för en lekman. Men även taket kräver akuta åtgärder menar kommunen. Foto: Jonas Lundin

Därför har förvaltningen föreslagit politikerna i stadsbyggnadsnämnden att besluta om två stycken förelägganden riktade mot fastighetsägaren. Det första gäller att återställa putsfasaden till ”vårdat skick”, och det andra att reparera taket. Om de beslutar enligt förslaget, har Skånefastigheter i Svalöv AB 12 månader på sig att göra detta – annars kan det utdömas vite, ett slags böter. Om bolaget inte ordnat putsfasaden inom tolv månader kan de få betala 500 000 kronor, och vitet för att inte reparera taket är 250 000 kronor.

Hårda bandage, men det är inte första gången frågan kommer upp berättar Johan Nilsson.

– Vi har haft en dialog med fastighetsägaren under en tid, utan framgång. Det är inte ett helt nytt ärende, men nu har det blivit dags att agera, säger han.

Publicerad 18 November 2019 17:30