År 2014 tog kedjan Svenska bio över Biograf Maxim i Landskrona. Då skrevs även ett kontrakt med fastighetsägaren Paulssons fastigheter som skulle garantera bioverksamheten och gav bolaget 150 000 kronor per år. Till årsskiftet kommer det stödet att upphöra.

År 2014 tog kedjan Svenska bio över Biograf Maxim i Landskrona. Då skrevs även ett kontrakt med fastighetsägaren Paulssons fastigheter som skulle garantera bioverksamheten och gav bolaget 150 000 kronor per år. Till årsskiftet kommer det stödet att upphöra. Foto: Svenska Bio

Bio-stöd till fastighetsbolag försvinner

Kontrakt som ger 150 000 kronor per år förnyas inte

LANDSKRONA.

I december 2014 kunde filmälskare i Landskrona pusta ut. Då återinvigdes Bio Maxim efter flera turer kring den klassiska Landskrona-biografens vara eller icke-vara. Då skrev även kommunen avtal med fastighetsägaren Paulssons om ett stöd på 150 000 kronor per år – ett stöd som nu ser ut att försvinna.

Av
Per Eeg-Olofsson

När Bio Maxim åter öppnade 2014 så var det med biokedjan Svenska Bio som ny ägare. En annan nyhet var att fastighetsägaren, Paulssons fastigheter, renoverat och byggt om så att biografen nu har tre salonger i olika storlek, stället för en som tidigare.

Det bedömde de dåvarande kommunpolitikerna som en så pass viktig verksamhet att man skrev avtal med Paulssons fastigheter. Bolaget skulle se till att det finns ”kontinuerlig bioverksamhet för allmänheten” i huset, mot ett bidrag på 150 000 kronor per år från kommunen. I avtalet nämns även möjlighet till biovisning för skolklasser, vars kostnad ”högst uppgår till personalkostnaden”.

Avtalet började gälla den 1 januari 2015 och löper fram till den 31 december i år. Det hade automatiskt förlängts i två år, om inte kommunen hade sagt upp det i juni. Det betyder att det inte blir något fortsatt stöd till Paulssons fastigheter för bioverksamhet.

– De som gick in i det här avtalet gjorde det för att vi inte hade någon biograf överhuvudtaget i Landskrona på ett par år, säger Line Hovrind Aslaksen (L), kulturnämndens ordförande, till Landskronaposten/HD som var först med att rapportera om saken.

Peter Billquist, vd för Paulssons fastigheter, verkar dock ta saken med ro.

– Det var sagt från början att stödet skulle vara initialt. Det är biografen som driver verksamheten och det påverkar inte oss, säger han till Landskronaposten/HD.

Publicerad 19 November 2019 16:51