På denna sträcka (prickad linje) stängs Strandvägen av från januari. Det betyder omledd trafik och en ändrad busslinje.

På denna sträcka (prickad linje) stängs Strandvägen av från januari. Det betyder omledd trafik och en ändrad busslinje. Karta: Open Streetmap/Lokaltidningen

Norra delen av Strandvägen stängs under drygt två år

Trafiken stängs av och busslinje flyttas

LANDSKRONA.

Det går för fort på den raka och breda Strandvägen tycker kommunen. Därför ska vägen nu byggas om i en andra etapp. Samtidigt passar NSVA på att göra VA-arbeten längs gatan, och det betyder att den kommer vara avstängd i nära två år.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det är den andra etappen i ombyggnaden av Strandvägen som börjar i januari nästa år. Hela sträckningen mellan Svaneholmsrondellen i norr och Kalendergatan i söder kommer vara avstängd för genomfart, dock kommer själva gatan vara öppen i alla delar som inte är arbetsområde. Arbetet börjar i den södra änden av sträckningen och går sedan norrut, någon gång under våren år 2022 beräknas det vara klart.

Det som staden gör är en fortsättning av de trafiksäkerhetsåtgärder som redan gjorts på södra delen av gatan, förbi Exercisfältet ned till Lägerplatsen.

– Det blir en avsmalning av vägbanan, precis om i etapp 1, säger Josefin Wallentin, projektledare på kommunen.

- Fast i den norra delen blir körbanan ännu smalare, 6,7 meter jämfört med 7,4 vid Exercisfältet.

Det lämnar plats för breddade gångbanor och gång- och cykelväg.

– Gångbanan väster om vägen breddas, den är väldigt smal idag. Även cykelleden öster om gatan breddas, säger Josefin Wallentin.

– Vi byter också ut gatubelysningen på västra sidan och installerar ny belysning vid cykelvägen, som är mörk idag.

Det blir även några nya inslag av grönska, berättar Josefin Wallentin, mellan parkeringsfickor kommer sås höga gräs, och det blir några träd på östra sidan vägen.

Eftersom det ändå grävs i gatan passar NSVA på att göra underhållsarbete på den sträckan, gamla ledningar ska bytas ut. Att båda arbetena görs samtidigt gör att avstängningen blir långvarig, trots att det bara rör sig om en sträcka på runt 760 meter.

– NSVA gräver schakt på 30 meter åt gången och arbetet i varje schakt tar runt en månad. 760 meter är ändå en lång sträcka, säger Josefin Wallentin.

Tanken är dock att det ska bli mindre avstängningstid totalt sett genom att göra gatuarbete och VA-arbete samtidigt, berättar hon.

Arbetet i varje schakt tar runt en månad.

Under tiden leds trafiken om, bilister som exempelvis ska till eller från Borstahusen rekommenderas att köra via Löpargatan eller Hälsingborgsvägen. Boende i området ska fortfarande kunna köra till sina hem, vid starten så blir det norrifrån. Det är bara själva arbetsområdet som är avstängt för trafik.

Vägarbetet på norra delen av Strandvägen gör även att stadsbusslinje 5 får en ny sträckning. Bussarna börjar gå på den nya sträckningen från och med den 15 december, då en ny tidtabell börjar gälla. Istället för att gå via Strandvägen ska femmans buss gå på Svaneholmsgatan-Löpargatan-Hälsingborgsvägen-Carl XII:s väg innan den går in på ordinarie rutt. Det betyder att fyra hållplatser på dagens stäckning för linje 5 försvinner, och att det blir fyra nya.

Även busslinje 4 får ny rutt från den 15 december, men det är en tidigare planerad omläggning, uppger Skånetrafiken. Bussen kommer gå direkt till stationen på Ringvägen, med ett stopp vid Pilängen. Det betyder att det inte längre går att ta buss nummer 4 till Landskrona lasarett från stationen. Skånetrafiken hänvisar istället till busslinje 3 för att ta sig den sträckan. Målet med omläggningen är enligt Skånetrafiken att få en snabbare busslinje mellan stationen och Borstahusen.

Publicerad 19 November 2019 17:42