Det är området markerat med röd ring som nu ska detaljplaneläggas av kommunen. I området med blå ring planerar redan Boklok att bygga bostadsrätter.

Det är området markerat med röd ring som nu ska detaljplaneläggas av kommunen. I området med blå ring planerar redan Boklok att bygga bostadsrätter. Karta: Open Street Map/Lokaltidningen

Ny mark bereds för växande Häljarp

Nu ska området öster om Emiliaskolan byggas ut

LANDSKRONA.

Landskronas byar växer, inte minst Häljarp. Häljesnäs-området är nu utbyggt, och Boklok ligger i startgroparna för att bygga norr om Landskronavägen. Nu ska en ny detaljplan göra det möjligt för byn att växa även mot Saxtorpsskogen.

Av
Per Eeg-Olofsson

Kommunen vill att byarna ska växa, och då särskilt med andra boendeformer än villor, som det redan finns gott om där. Ett exempel är Kvarteret Handelsmannen på den så kallade ”Trekanten” i Glumslöv där HSB Landskrona planerar att bygga ett 30-tal lägenheter, ett annat är Landskronahems projekt i Asmundtorp med 23 nya hyresrätter på Stationsvägen, platsen där Asmundtorps stationshus en gång låg.

Men hittills är det Häljarp som vuxit mest, närheten till Landskrona och de goda kollektivtrafikförbindelserna med både regionbuss och pågatågsstation lär ha bidragit till detta.

Det nya bostadsområdet i västra delen av byn, mellan Häljesnäsvägen, stationen och Saxån, är nu färdigbyggt. Skanskas och Ikeas gemensamma boendekoncept Boklok, som har billiga bostadsrätter som sin nisch, står i startgroparna för att bygga i en annan del av byn. Det gäller ett tre hektar stort område mellan Landskronavägen och östra delen av Plastgatan, 72 lägenheter i flerfamiljshus och 26 enfamiljshus i två eller tre etapper finns i planerna.

Men staden vill att byn ska kunna växa ytterligare, och nu är den detaljplanelagda marken slut. Därför tog stadsbyggnadsnämnden på sitt senaste möte beslut som att börja detaljplanelägga ett nytt område i byns östra kant. Det handlar om ett område som är cirka två hektar stort, som ligger mellan Landskronavägen i norr, Sjögårdsvägen i söder, Lilla byvägen i väster och Scoutvägen i öster. Idag är det jordbruksmark klass 6, alltså i mitten av den tiogradiga skala som mäter odlingsjordens avkastning. Den ägs redan av kommunen.

– Det är spännande att se hur Häljarp växer, och nu kan vi ta nästa steg genom att detaljplanelägga ett nytt område, säger kommunens stadsbyggnadschef Johan Nilsson.

– I Häljarp finns det ju mest villor, och nu får vi möjligheten att blanda upp boendeformerna ytterligare med radhus och lägenheter till exempel.

Publicerad 28 November 2019 07:00