Advokat Anders Linnerborg och Svenska kaolins vd Lars Alm i samband tidigare förhandlingar vid Mark- och miljööverdomstolen som hölls i Landskrona i slutet av januari.

Advokat Anders Linnerborg och Svenska kaolins vd Lars Alm i samband tidigare förhandlingar vid Mark- och miljööverdomstolen som hölls i Landskrona i slutet av januari. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Svalövs kommun hotar Svenska kaolin med rättsliga åtgärder

Har ännu inte fått betalt för rättegångskostnader

SVALÖV. Striden om kaolinbrytning på Billinge fälad pågick i över 40 år. Så sent som i oktober nobbade Högsta Domstolen företaget Svenska kaolins ansökan om att pröva ärendet om miljötillstånd för brytning. Men det skvalpar fortfarande i efterdyningarna. Företaget har inte betalat Svalövs kommuns rättegångskostnader.

Av
Jonas Lundin

Det var i slutet av april som Mark och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt sa nej till miljötillstånd för Svenska kaolins planer på kaolinbrytning på Billinge fälad. Först var beskedet från företagets vd Lars Alm att det inte skulle bli något överklagande. Men företaget ändrade sig senare och gick till Högsta Domstolen för ett ja. Men i oktober sa Högsta Domstolen nej till att pröva frågan, vilket betyder att den tidigare domen står fast.

I domen från april i år står det att Svenska kaolin ska betala Svalövs kommuns rättegångskostnader, det vill säga 200 000 kronor, tillsammans med ränta sedan dagen för domen, det vill säga den 30 april.

Men än har inte Svalövs kommun fått några pengar, ”trots anmaningar”, enligt en skrivelse från Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist, som fört Svalövs kommuns talan i kaolinärendet. Skrivelsen är daterad den 26 november och skickad till Svenska kaolin AB. Där står det vidare: ”Om ingen betalning har inkommit till kommunen senast den 6 december 2019 kommer kommunen att vidta rättsliga åtgärder för att verkställa domen”.

Publicerad 28 November 2019 11:05