ORO. I finanskrisen får ungdomarna allt svårare att finna en bostad att känna sig trygg i.

ORO. I finanskrisen får ungdomarna allt svårare att finna en bostad att känna sig trygg i. "Man kan mycket väl säga att ungdomarna är en av de stora förlorarna här", menar Annette Rydqvist på Boverket. Foto: Future Imagebank

Allt svårare för unga att skaffa sig en bostad

Av
Ann Lagerwall

SVÅRARE FÖR UNGA. I en tid av kraftig finansiell oro kommer många ungdomar att få allt svårare att finna sig en egen bostad. - Ungdomarna är tyvärr stora förlorare i den ekonomiska situation vi just befinner oss i. Med en troligt förhöjd arbetslöshet ibland ungdomarna får de också allt svårare att hitta en bostad, och speciellt då i studie- och storstadsområdena, menar Annette Rydqvist, utredare på Boverket.
Bakom Boverkets farhågor ligger en ny rapport "Första bostaden" som tydligt visar att just ungdomar mellan 20 och 29 år framöver kommer att få svårare att etablera sig i en ny bostad. Vilket kan leda till risker, menar Boverket.
- Det vi tänker främst är på att ungdomar i större utsträckning kommer att bosätta sig i otrygga boendeformer utan besittningsskydd, som exempelvis i andra och tredje hand. Det är inte bra, säger Annette Rydqvist.

Ökad arbetslöshet

I sin rapport konstaterar Boverket att många ungdomar söker sig till högskoleorterna och storstadsområdena. I storstadsområdena ser situationen för ungdomarna särskilt mörk ut. Redan idag har de sämre ekonomiska förutsättningar än många andra grupper och i en lågkonjunktur brukar de som är nya på arbetsmarknaden också drabbas hårdare. Arbetslöshet leder också till ökade svårigheter att skaffa sig en bostad som man på sikt kan få behålla och känna sig trygg i. Fler och fler vill alltså bo i storstadsområdena men så som utvecklingen är nu så står byggandet i dessa områden mer eller mindre stilla.
De senaste prognoserna visar på en tydligt minskad nivå, just under de år då antalet ungdomar som söker eget boende ökar kraftigt. Det innebär att konkurrensen om lediga bostäder ökar.

Inte leva upp till

I alla tre storstadsområdena har dessutom andelen hyresrätter minskat de senaste åren, vilket särskilt drabbar dem som är på väg ut på bostadsmarknaden. Vidare kan de formella krav som hyresvärdar ställer på blivande hyresgäster vara svåra för många ungdomar att leva upp till.
De formella kraven kan handla om inkomstnivå, typ av inkomst, anställningsformer samt avsaknad av betalningsanmärkningar. Det är dessutom möjligt att de formella kraven höjs ytterligare vid en bristsituation.
Situationen för studenterna i storstadsområdena kan bli svårare fram ända fram till år 2012, på grund av fortsatt generell bostadsbrist, att byggandet av studentbostäder är litet och att ingen höjning av studiemedlet är beslutad.

Publicerad 01 January 2008 03:00