Snart har den sista skopan jord från norra området försvunnit mer än ett år efter att saneringsarbetet officiellt skulle ha dragits igång.

Snart har den sista skopan jord från norra området försvunnit mer än ett år efter att saneringsarbetet officiellt skulle ha dragits igång.

Saneringen mycket dyrare

Notan har ökat med drygt 50 miljoner kronor

Av
Jan Pilefelt

BT KEMI. Saneringen av det norra BT Kemi-området i Teckomatorp kommer att bli drygt 50 miljoner kronor dyrare än vad man först räknat med.
Av den kostnaden är 15 miljoner en merkostnad som uppstod när holländska analyser visade på ett stort innehåll av giftet antimon. Det är en kostnad som Naturvårdsverket redan accepterat.
Men det visade sig också att föroreningarna spridit sig både djupare och mera åt sidorna än vad man trott, vilket resulterade i att ytterligare cirka 20 000 ton jord måste fraktas bort för sanering. Den större jordmängden resulterade också i att man var tvungna att söka ett utökat exporttillstånd från Naturvårdsverket och ytterligare tre båtlaster måste gå från hamnen i Landskrona till Bremen med en ytterligare kostnad på cirka 25 miljoner kronor.

Det fattas pengar
- Vi har 15 miljoner kronor som är finansierade och klara och för diskussioner med länsstyrelsen om resterande kostnader, säger Lars Bevmo som är projektledare för BT Kemi Efterbehandling.
Kostnaderna för miljökontroll och analyser har också ökat som en följd av de tillkomna jordmassorna och förekomsten av antimon vilket späder på den ökade kostnaden med ytterligare cirka 10 miljoner kronor.
- Förhoppningsvis kommer det här inte att belasta Svalövs kommun ekonomiskt, säger Lars Bevmo.
Naturvårdsverket har nu meddelat utökat exporttillstånd vilket innebär att de sista tre lasterna nu kan skeppas iväg från Landskrona med fartyget Lehmann Trader. Den sista lasten av jord från det norra området beräknas kunna lämna Landskrona i slutet av oktober.

Rekreationsområde
Det innebär att arbetet med att göra ett rekreationsområde på det norra området nu av allt att döma kan dra igång i mitten av november för att sedan vara klart någon gång i slutet av nästa sommar eller i början av hösten.
Hur mycket som blir kvar efter saneringen är omöjligt att säga men beräkningar som gjorts visar att 99 procent av föroreningarna är borta när saneringen av det norra området är klar.
När det gäller det södra området är Vägverket Produktion igång med att bygga en tät lagringsyta för förorenad jord vid det gamla reningsverket och förbereder för byggandet av sorteringshallen som ska ligga på grönområdet väster om Lans Mekaniska Verkstad. Men exakt hur saneringen av södra området ska ske, hur det ska finansieras och när det ska ske är ännu oklart.

Publicerad 01 October 2008 03:00