PROBLEMATIK. Annika Wågsäter på Brottsförebyggande rådet konstaterar att det fortfarande anmäls många våldsbrott i Landskrona. För att komma till rätta med problematiken krävs det att man jobbar på bred front. Foto: Mikael Öhrn

PROBLEMATIK. Annika Wågsäter på Brottsförebyggande rådet konstaterar att det fortfarande anmäls många våldsbrott i Landskrona. För att komma till rätta med problematiken krävs det att man jobbar på bred front. Foto: Mikael Öhrn

Antalet anmälda våldsbrott fortsatt högt

Förebyggande åtgärder, men också ökade resurser här och nu, krävs för att på längre sikt få bukt med kriminaliteten

Av
Mikael Öhrn

LANDSKRONA. Målsättningen är att minska antalet anmälda våldsbrott i Landskrona med fyra procent varje år, men i stället ligger våldet kvar på en fortsatt hög nivå. För att råda bot på brottsligheten, på längre sikt, krävs det att Brottsförebyggande rådet jobbar på bred front.

- Det är jätteviktigt att förebygga och jobba tidigt med barn och ungdomar i riskzonen och att samtidigt försvåra för de som redan är inne, säger Annika Wågsäter på Brottsförebyggande rådet i Landskrona.

Att våldsbrotten har ökat finns där ingen enskild förklaring till, men ett par faktorer påverkar.
- En del av ökningen består i att vi har blivit mindre toleranta mot våld. Vi anmäler mer.
En annan orsak är dock att det finns mycket mer alkohol i omlopp i dag.
- Vi har haft en förändring i alkoholkonsumtionen och det är klart att den påverkar.

Negativa alkoholkonsumtionen

Därför är det nu dags att ta nästa steg, för att komma runt problematiken med alkoholens påverkan.
- Tidigare har vi framför allt jobbat med att öka antalet vuxna på de tider och platser som vi vet att det har varit problem. Nu förstärker vi insatserna mot den negativa delen av alkoholkonsumtionen. De andra delarna fortsätter vi med, men det handlar om att lägga till fler åtgärder.

Viss överflyttning

När många av samhällets resurser koncentreras för att få ner en typ av brott finns det för- och nackdelar. Kritiken handlar om att kriminella då går över till att begå andra typer av brott i stället.
- Försvårar vi på ett ställe kommer vissa att begå andra brott, men du lyckas ändå stoppa en del som känner att det är jobbigare att vara kvar än att sluta.
Brottsligheten har totalt sett minskat i Landskrona.

null

Publicerad 09 January 2009 14:25