UPP OCH NER. Både uppgång och fall på bostadsmarknaden 2008. Foto: Future Imagebank

UPP OCH NER. Både uppgång och fall på bostadsmarknaden 2008. Foto: Future Imagebank

Upp och ner på bostadsmarknaden

"Svårt att sia om åt vilket håll vi drar 2009"

Av
Ann Lagerwall

UPPGÅNG OCH FALL. Medelpriset för en villa i landet gick ner två procent under december. Priset på bostadsrätter stod dock still, precis som de har gjort de senaste månaderna. Det visar den senaste statistiken från Mäklarstatistik.  
- Statistiken från december ger en splittrad bild av bostadsmarknaden, framförallt för bostadsrätter där priserna går både upp och ner. Det är mycket svårt att dra några slutsatser åt vilket håll vi är på väg under 2009, konstaterar Per Johnler VD på Fastighetsbyrån i ett pressmeddelande från Mäklarstatistik.
Andra halvan av 2008, å ena sidan har fastighetsmarknaden märkt att räntesänkningarna har ökat köpviljan något. Och å andra sidan finns oron kring finanskrisen och sysselsättningen kvar. Mot den första halvan av 2008 då det mest var uppåt över hela linjen.
- Ja, det har varit ett turbulent år på bostadsmarknaden. Efter många år av kraftigt stigande priser vände utvecklingen under sommaren. Sedan har självklart finanskrisen lett till en stark oro och avvaktan på marknaden, vilket är en naturlig reaktion, menar Per Johnler.

Steg stabilt

Bostadsmarknaden under 2008 bestod både av uppgång och fall. Efter en prisnedgång på både bostadsrätter och villor i slutet av 2007 vände utvecklingen och priserna steg stabilt under första halvåret 2008. Under sommaren började emellertid Riksbankens räntehöjningar att märkas på marknaden i form av stagnerande priser. I början på hösten kännetecknades marknaden av ett stort utbud framförallt på bostadsrätter vilket också pressade priserna. Bostadspriserna har under hösten gått ner i praktiskt taget hela Sverige. En region som utmärker sig är Stormalmö där man ser att priserna började gå ner tidigare än i övriga regioner, främst beroende på minskad efterfrågan från Danmark.

Såldes totalt

I december såldes totalt 2 745 bostadsrätter i landet. I centrala Stockholm stod de för en prisstegring på en procent medan priserna föll i Storstockholm, med hela två procent. Samma period gick priserna ner hela fyra procent i centrala Göteborg men steg med tre procent i Storgöteborg. I centrala Malmö och Stormalmö steg priserna på bostadsrätter med två respektive tre procent i december. När det gäller villor såldes totalt 1 911 villor i landet i december jämfört med november, här gick priserna totalt tillbaka med två procent. I Stockholm gick de tillbaka med en procent, i Göteborg med just två procent och i Malmö med hela tre procent.

Mest i Stockholm

De tre sista månaderna under 2008 såldes totalt 11 526 bostadsrätter i landet. Priserna på dessa gick tillbaka hela tio procent i jämförelsen med kvartalet innan. Mest gick det ner i Storgöteborg, med elva procent, och därefter i centrala Stockholm, Storstockholm och centrala Göteborg med tio procent. I centrala Malmö gick det ner med sex procent medan i Stormalmö med hela åtta procent.
Under oktober-december såldes totalt 7 775 villor i landet. I riket gick priset på dessa ner med i snitt nio procent. Storstockholm backade med tio procent, Storgöteborg med sex procent och Stormalmö med nio procent.
 

Visste du att...

Mäklarstatistik består av Fastighetsbyrå, Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarsamfundet som har gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. Mäklarstatistiks siffror bygger på cirka 70 procent av den mäklade marknadens bostadsaffärer.

Publicerad 22 January 2009 03:00