Rekordkorta stopp för nya Pågatågen

Passagerare får bara 30 sekunder till av och påstigning efter dansk anpassning

Av
Per Eeg-Olofsson

SKÅNE. Från början av 2010 kan skåningarna glädja sig över sprillans nya Pågatåg, det stod klart redan i december 2006 när beställningen gjordes från franska tillverkaren Alstom. Men nu grumlas glädjebägaren på grund av ett bortglömt löfte till nordens största tågoperatör DSB First. Resultatet kan bli att passagerarna bara får en halv minut på sig att komma av och på tågen.

I början på nästa år levereras de första tågen som har fyra vagnar istället för dagens två. Med de nya tågen, som är både fler och längre än dagens, hoppas regionen att kunna svara mot det ökande trycket på kollektivtrafiken. Under våren kommer nya tåget "Birgit Nilsson" att provköras i tyska Salzgitter där Alstom har sin fabrik.

Grus i maskineriet
Men nu har det kommit grus i maskineriet och orsaken är ett bortglömt löfte till den danska tågoperatören DSB first som sedan januari i år driver trafiken med Öresundstågen. Redan när DSB First skrev kontrakt med regionen under sommaren 2008 ställde bolaget ett krav; anpassa spänningen i det svenska järnvägsnätets luftledningar till den i det danska. Det svenska ledningsnätet har idag en spänning på 16000 volt medan det danska har dem mer vanliga europeiska standarden 25000 volt. Med den högre spänningen kan DSB First utnyttja sin danska tågpark och dessutom lättare ta in anbud från världens stora tågtillverkare på nya tåg.

Robusta motorer
Efter en expressutredning hos Banverket sade regeringen i april 2008 ja till begäran – majoriteten av de lok som används i Sverige idag har gamla robusta motorer så den ökade spänningen är inget problem.
Någon information om högre spänning i nätet har dock aldrig nått Alstom, som redan tillverkat motorerna och anpassat dem för den lägre spänningen.
- Det har helt klart skett en miss i kommunikationen här, säger Carl-Johan Båågh (M) i regionens nämnd för kollektivtrafik. Men tågen rullar ju inte än, så det går säkert att hitta en lösning.

Kan överbelastas
Henri Faux som är chefsingenjör på Alstom är dock tveksam.
- Motorerna är optimerade för spänningen 1600 volt, ska de fungera bra för 25000 volt måste vi bygga nya och det blir naturligtvis en stor extra kostnad.
Kontentan kan bli att Alstoms tåg med de felaktigt bygga motorerna ändå rullar i Sverige, men med restriktioner.
- Så länge tågen är i rörelse och motorn driver är spänningen inget problem, men om tåget står stilla för länge så kan det bli överbelastning i motorn och då stannar tåget, förklarar Henri Faux.

Still max en minut
För att undvika detta rekommenderar Alstom att tågen står stilla i maximalt en minut. För att ge tidsmarginal för eventuella problem med av och påstigning rekommenderar de att dörrarna inte hålls öppna i mer än 30 sekunder.
- Vi tror inte att det innebär några problem eftersom det både blir längre tåg och tätare avgångar, säger Carl-Johan Båågh.

Trots det planerar Skånetrafiken att under en inledningsperiod ha stationsvärdar på plattformarna som ser till att passagerare kommer på tågen i tid. Skulle det behövas får de ta till milt våld.
- Vi har planerat in en studieresa till Tokyo. På tunnelbanan där har man god erfarenhet av att organisera snabb av och påstigning i rusningstrafik, säger Carl-Johan Båågh.

49 nya Pågatåg

Sammanlagt 49 nya Pågatåg har regionen beställt av Alstom, de ska ersätta dagens 26 tåg. Runt 47 miljoner styck kostar de och sammanlagt blir notan 2,2 miljarder kronor.

Publicerad 01 April 2009 09:47