EFFEKT. Alltför flitigt sms-ande kan få tummen att värka. Foto: Sarah Bernshed

EFFEKT. Alltför flitigt sms-ande kan få tummen att värka. Foto: Sarah Bernshed

Se upp för sms-tumme

Så undviker du onda tummar vid flitigt sms-ande

HÄLSA. Är du en flitig sms-are, det vill säga skickar du ofta textmeddelanden från din mobiltelefon? Om ja, värker tummen? Det onda kan ha med sms-andet att göra.

Att drabbas av värk i tummen till följd av flitigt sms-ande kan låta som ett banalt problem - men enligt ergonomen Ewa Gustafsson som studerat företeelsen bör man ta det hela på allvar.
– Det finns ett samband mellan värk i tummen och sms-ande. Men ännu vet vi inte om det handlar om mer än att det gör ont. För att ta reda på det krävs uppföljning under lång tid. Men det kan finnas en risk för framtida besvär.

Inte unikt
I fjol presenterade Ewa Gustafsson en studie i vilken hon iakttagit mobilanvändningen hos 56 personer i åldern 18 till 24 år som sms-ade dagligen. Hälften av deltagarna hade besvär från nacke, armar eller händer medan 15 inte hade några besvär alls.
– De personer som hade besvär satte dessa i samband med antingen mobiltelefon- eller datoranvändning, säger Ewa Gustafsson som i studien kunde se tendenser till att fler av dem som hade besvär endast använde en tumme när de sms-ade.
– Givetvis är detta inte unikt för unga utan handlar om hur mycket textinmatning man gör samt hur frekvent och intensivt sms-andet är.

Hur ofta sms-ar du själv?
– Endast sporadiskt. Jag tycker att det är trevligare att prata med personen i fråga.

Flinka fingrar
En som däremot sms-ar flitigt är Frida Möller, 34.
– Det blir mellan 10 och 25 sms om dagen. Sms är ett bra sätt att kommunicera tyst och smidigt på om man behöver snabba besked. De flesta har ju sin mobil påslagen även om de inte kan prata, säger hon.

Men någon tumvärk har hon inte märkt av.
– Jag använder alltid T9, kanske har det lite med det att göra. Men om jag får ont framöver drar jag nog ner på sms-andet. Jag spelar piano och är förstås rädd om mina fingrar!

Förkortningen sms står för Short Message Service.

KOMMUNIKATION. Frida Möller tycker att sms är ett bra sätt att kommunicera på. Foto: Sarah Bernshed

KOMMUNIKATION. Frida Möller tycker att sms är ett bra sätt att kommunicera på. Foto: Sarah Bernshed

Så undviker du sms-tumme

• Använd båda tummarna när du sms:ar. • Avlasta underarmarna på något sätt (bra även vid datoranvändning). • Sitt inte med framåtböjt huvud när du sms-ar då detta kan belasta nacke och skuldra. • Låt tummarna vila mellan sms-en. • Att använda T9-funktion kan underlätta något. • SMS-a inte för fort. Källa. Ergonom Ewa Gustafsson

Publicerad 14 January 2010 09:00