Kassalagen – en kass lag?

Av
Pernilla Alsén

LANDSKRONA. Från och med årsskiftet måste alla företag som säljer varor och tjänster kontant ha ett godkänt och certifierat kassaregister. Det här innebär en stor investering för många småföretagare.

Kassaregisterlagen kom till för att motverka illojal konkurrens och i och med de certifierade systemet ska det nu bli omöjligt att manipulera kassaapparaten. Det ska bli svårare att fuska, helt enkelt.

Kostar minst 15 000

Alla försäljningsställen med en omsättning som överstiger 169 600 kronor berörs av Skatteverkets krav. Ett godkänt kassasystem kostar minst 15 000 kronor, vilket kan jämföras med enklare modeller som fungerat fram till nu, som man har kunnat köpa för ett par tusenlappar.
Skatteverket uppskattar att cirka 200 000 företag omfattas av lagen, men hur många av dessa som har eller kommer att behöva byta system vet man inte.

Fördröjning stör inte

Bytet ska vara klart till 1 januari 2010, men än så länge har Skatteverket bara tagit emot drygt 5000 anmälningar, berättar Lars Lundh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.
– I och med att vi antagit en ganska mjuk linje kring detta har effekten blivit att många är sena med sina beställningar, säger han.
Man räknar med att de flesta försäljningsställen kommer att motta och därmed anmäla sina kassaapparater under nästa års första månader.
– Eftersom det viktiga är att lagen fungerar på sikt ser jag inte fördröjningen som något avgörande problem. Vi kommer i vår tillsyn att uppmärksamma att beställningar gjorts och att leverans kommer inom första halvåret 2010, säger Lars Lundh.

Den här är nya kassaregistreringslagen:

Understiger omsättningen 169 600 undantas företaget från kravet på certifierat kassaregister. Reglerna omfattar även verksamheter som har kontant försäljning under en del av året och i mer än 30 dagar. Försäljningen räknas då om till att motsvara en årsförsäljning. Om den är högre än 169 600 kronor krävs certifierat kassaregister. Torg- och marknadshandel omfattas inte av kraven på kassaregister, liksom automatförsäljning. Några förändringar: All försäljning måste registreras i kassan, oavsett betalningssätt. Alla kvitton måste i och med de nya bestämmelserna innehålla namn på artikeln, det räcker inte enbart med varugrupp. Kvitto skall alltid skrivas ut och erbjudas till kunden. Alla registreringar skall sparas i fem år. Även returer och arbete i träningsläge. Kassan skall spara total ackumulerad försäljning och försäljningen för varje enskild dag. Det skall vara omöjligt att ändra gjorda transaktioner. Alla kassor skall ha en plomberad kontrollenhet. Den som inte uppfyller kraven får betala en sanktionsavgift på 10 000 kr.

Publicerad 18 January 2010 16:40